Aas1

3a Bruk og Husmannsplasser

 • Bruk og husmannsplasser:

4 Skifter og Tingbøker (Pt=S)

6a Folketellinger (Pt=S)

 • Jon Knutson Ås er oppført i manntallet 1701 på Aas, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Knut Jonson Aas, Ola Jonson Ås og Løden Jonson Ås.
  Id Side Sokn Gard
  538 537 60 Rennebu Aas
  Id Førenamn Etternamn Alder Stilling Merknad
  1368 537 Joen Knuds. 41 Hovedperson Gl. rytter
  1369 537 Knud Joens. 7 Sønn
  1370 537 Olle Joensen* 5 Sønn
  1371 537 Løden Joensen* 1 Sønn
  1372 537 Joen Ols. Lunde 40 Tjener21
 • Peder Sjurson Ås er oppført i manntallet 1701 på Aas, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Sjur Pederson Ås, Ola Pederson Ås og Jon Pederson Ås.
  Id Side Sokn Gard
  534 533 60 Rennebu Aas
  Id Førenamn Etternamn Alder Stilling Merknad
  1359 533 Per Sifuers. 63 Hovedperson Forige corporal ved infanteriet
  1360 533 Sifuer Peders. 19 Sønn Tambuer
  1361 533 Olle Pedersen* 9 Sønn
  1362 533 Joen Pedersen* 5 Sønn22
 • Aas er oppført i manntallet 1701 på Aas, Rennebu.
  Id Side Sokn Gard
  596 595 64 Rennebu Aas
  Id Førenamn Etternamn Alder Stilling Merknad
  1507 595 Tron Sifvers. 60 Innerst Gl. soldat23
 • Aas er oppført i manntallet 1701 på Aas, Rennebu.
  Id Side Sokn Gard
  597 596 64 Rennebu Aas
  Id Førenamn Etternamn Alder Stilling Merknad
  1508 596 Joen Ejners. 70 Husmann Gl. soldat24
 • Marit Rasmusdatter er oppført i manntallet 1701 på Aas, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Rasmus Lødensen og Olle Lødensen.
  Id Side Sokn Gard
  537 536 60 Rennebu Aas
  Id Førenamn Etternamn Alder Stilling Merknad
  1365 536 Marit Hovedperson Enche
  1366 536 Rasmus Lødens. 13 Sønn
  1367 536 Olle Lødensen* 7 Sønn25
 • Jon Knutson Ås og Kari er oppført i manntallet 1 februar 1706 på Aas, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Knut Jonson Aas, Ola Jonson Ås, Løden Jonson Ås, Marit Jonsdatter Ås og Randi Jonsdatter Ås.
  Pl Pl navn Status Fornavn Gårdsnavn Alder Merknad
  - Jon Aas 44
  q Kari 44
  b Knud 15
  Oluf 13
  Løden 4
  Marit 10
  Randi 726
 • Sølvi Pedersdatter er oppført i manntallet 1 februar 1706 på Aas, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Sjur Pederson Ås, Ola Pederson Ås, Jon Pederson Ås, Ane Pedersdatter Ås og Randi Pedersdatter Ås.
  Pl Pl navn Status Fornavn Gårdsnavn Alder Merknad
  Enchen Salig Peders 50
  b Sivr 22 Tambur
  Oluff 16
  Jon 9
  Ane 20
  Randi 12
  hq? Eli -
  tiener Ingbor 2626
 • Aas er oppført i manntallet 1 februar 1706 på Aas, Rennebu.
  Pl Pl navn Status Fornavn Gårdsnavn Alder Merknad
  ??? Ane Iffrd? 34
  ? Marit 5
  Guri 2
  ? Jon 70
  ? Oluf 27
  ? Ane Iffrd? 27
  ? Ane Olsd. 7026
 • Marit Rasmusdatter er oppført i manntallet 1 februar 1706 på Aas, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Rasmus Lødensen og Olle Lødensen.
  Pl Pl navn Status Fornavn Gårdsnavn Alder Merknad
  - Enchen Marit 56
  b Rasmus 18
  Oluf 15
  Giertru 2026
 • Jon Rasmusen Gorset d.y. og Kari Knutsdatter Aune er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Aas, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Rasmus Jonson Aas og Jon Jonson Aas.
  594, 595 Aas
  selfejer

  1. Joen Rasmusen
  2. kone Kari Knudsd
  3. søn Rasmus Jonsen
  4. dat Ragnil Jonsd

  venstre kolonne

  1. Jon Jonsen 8 aar27
 • Peder Toreson Ås er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Aas, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Peder Nielsen.
  596 Aas
  selfejer

  1. Peder Thores Enchemd
  2. t.dreng Peder Niels
  3. t.pige Lusil Erichsd
  4. parit Marit Indset
  5. t.pige Haldis Arnsd
  6. hos sig haver Ingbor Olsd
  7. hos sig haver Marit Ellefsd27
 • Giertrud Olsdatter er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Aas, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Ingbor Stenersdatter, Ole Stenersen og Marit Stenersdatter.
  594, 595 Aas
  huusplads Hagen

  5. Enken Giertrud Olsd

  venstre kolonne

  1. Ingbor Stenersd 2 feb 1751
  2. Ole Steners 9 aar
  3. Marit Stenersd 6 aar27
 • Ola Pederson Ås og Gunhild Olsdatter er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Aas, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Arnt Sjurson Ås, Marit Sjursdatter Ås og Ingeborg Arntsdatter Grendal.
  593 Aas
  selfejer

  1. Ole Pedersen
  2. fæsted pige Gunille Olsd
  3. t.dreng Knud Pedersen
  4. t.pige Berit Pedersd bortløbet d 1 Jan 1764
  5. hos sig haver Arn Siurs blind vanfør
  6. hos sig haver Marit Siursd blind
  7. hos sig haver Ingbor Arnsd Enche

  venstre kolonne

  1. Giertru Indset ang. 11 aar28
 • Jon Knudsen den eldre og Guru Jonsdatter er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Aas, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Ragnhild Jonsdatter Ås.
  597 Aas
  selfejer

  1. Joen Knuds
  2. kone Guri Jonsd
  3. t.gut Hans Olsen
  4. hos sig haver Gunille Jonsd

  venstre kolonne

  1. Knud Jons 6 aar
  2. Ragnil Jonsd 4 aar

  N4
  3. Siur Ols 1 aar
  No 1
  4. Gietrud Indset
  NB august 11 aar27
 • Jon Olsen og Brynil Pedersdatter er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Aas, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Rasmus Jonsen og Peder Jonsen.
  597 Aas
  huusplads Killan

  5. Jon Olsen
  6. kone Brynil Pedersd
  7. søn Ole Jonsen

  venstre kolonne

  No 5
  5. Peder Jons 9 aar
  6. Rasmus Jons 7 aar27
 • Jon Rasmusen Gorset d.y. og Kari Knutsdatter Aune er oppført i ekstraskatten 1 januar 1766 på Aas, Rennebu.
  Gårdnr:594, 59529
 • Peder Toreson Ås og Gjertrud Torgersdatter Hårstad er oppført i ekstraskatten 1 januar 1766 på Aas, Rennebu.
  Gårdnr:59629
 • Ola Pederson Ås og Gunhild Olsdatter er oppført i ekstraskatten 1 januar 1766 på Aas, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Ingeborg Arntsdatter Grendal.
  Gårdnr:59329
 • Jon Knudsen den eldre og Guru Jonsdatter er oppført i ekstraskatten 1 januar 1766 på Aas, Rennebu.
  Gårdnr:59729
 • Jon Rasmusen Gorset d.y. og Kari Knutsdatter Aune er oppført i manntallet 1 august 1769 på Aas, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Rasmus Jonson Aas, Jon Jonson Aas, Giertrud Olsdatter, Ole Stenersen og Marit Stenersdatter.
  Nr Stilling FornavnFarsnavn Slektsnavn Siv.st/Fam.st. AlderKode GifttYrke Merknad
  1 Joen Rasmus. 49 7gift
  2kKari Knudsd. 54 7gift
  3 Rasmus Joen* b25 4 Sold.
  4 Joen Joen* b14 2
  5RagGuru t17 3
  6 Giertrud t17 3
  7 Ole t18 3
  8POle Ind28 4ugift
  9PGiertrud 50 7ugift
  10 Ole b16 2
  11 Marit b14 230
 • Peder Toreson Ås og Gjertrud Torgersdatter Hårstad er oppført i manntallet 1 august 1769 på Aas, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Peder Nielsen, Tore Pederson Ås, Gunhild Pedersdatter Ås og Marit Pedersdatter.
  Nr Stilling FornavnFarsnavn Slektsnavn Siv.st/Fam.st. AlderKode GifttYrke Merknad
  1 PederThores. 54 7gift
  2 Giertrud 28 4gift
  3 Peder t40 5
  4 Stener t17 3
  5 Thor Peder* b41
  6 Gunnil Peder* b31
  7 MaritPeder* b11
  8 Kari t50 7
  9 Siri t25 4
  10 Malina t18 3
  11 IndIngbor 60 7ugift30
 • Ola Pederson Ås og Gunhild Olsdatter er oppført i manntallet 1 august 1769 på Aas, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Ingeborg Arntsdatter Grendal, Arnt Sjurson Ås og Marit Sjursdatter Ås.
  Nr Stilling FornavnFarsnavn Slektsnavn Siv.st/Fam.st. AlderKode GifttYrke Merknad
  1 OlePedersen 40 5gift
  2kGunil 33 5gift
  3 Ingbor Ind70 7ugift
  4 Knud t28 4
  5 Arn Ind50 7ugift
  6 Marit Ind49 7ugift
  7 Thor t16 2
  8 Ingbor t20 3
  9 Kari t14 231
 • Jon Knudsen den eldre og Ingeborg Arnsdatter er oppført i manntallet 1 august 1769 på Aas, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Ragnhild Jonsdatter Ås, Marit Jonsdatter Ås, Jon Olsen, Brynil Pedersdatter, Rasmus Jonsen og Peder Jonsen.
  Nr Stilling FornavnFarsnavn Slektsnavn Siv.st/Fam.st. AlderKode GifttYrke Merknad
  1 Joen Knudsen 40 5gift
  2kIngbor 20 3gift
  3 Ragnil Joen* b11 2
  4 MaritJoen* b31
  5 Ingbor t16 2
  6 Thor t17 3
  7PJoen 55 7gift
  8 Brønil 54 7gift
  9 Rasmus Joen* b13 2
  10 PederJoen* b14 230
 • Gjertrud Arntsdatter Haugen er oppført i folketellingen 1801 på Aas, Rennebu.
  51 år. Mann i 1ste, kone i 2dt ekteskap.32
 • Aas er oppført i folketellingen i 1801 hos Jon Jonson Aas på Aas, Rennebu.33
 • Aas er oppført i folketellingen i 1801 hos Gjertrud Larsdatter Mærkesbrekk på Aas, Rennebu.34
 • Aas er oppført i folketellingen i 1801 hos Guru Estensdatter på Aas, Rennebu.35
 • Aas er oppført i folketellingen i 1801 hos Lars Estenson Åsreiten på Aas, Rennebu.36
 • Aas er oppført i folketellingen i 1801 hos Gunhild Olsdatter på Aas, Rennebu.37
 • Aas er oppført i folketellingen i 1801 hos Anders Sivertson på Aas, Rennebu.38
 • Aas er oppført i manntallet 1825 på Aas, Rennebu.
  Gårdsnr     Gardsnavn     Fornavn     Farsnavn     Plass-/slektsnavn     Kjønn     Alder     Siv.stand     Yrke
  593     Aas1     Halsten     Ellevss.          M     64          
  593     Aas1     Kari     Engelsd.          K     44          
  593     Aas1     Ole     Halstenss.          M     19          
  593     Aas1     Ellev     Halstenss.          M     17          
  593     Aas1     Engel     Halstenss.          M     15          
  593     Aas1     Gunnild     Halstensd.          K     12          
  593     Aas1     Ingebor     Thoresd.          K     21          
  593     Aas1     Ane     Olsd.          K     63          
  593     Aas1     Ole     Johanss.          M     21          
  593     Aas1     Tron     Olss.          M     32          
  593     Aas1     Eli     Pedersd.          K     2439          
 • Aas er oppført i manntallet 1825 på Aas, Rennebu.
  Gårdsnr     Gardsnavn     Fornavn     Farsnavn     Plass-/slektsnavn     Kjønn     Alder     Siv.stand     Yrke
  594 og 595     Aas4     Jon     Rasmuss.          M     36          
  594 og 595     Aas4     Gjertrud     Olsd.          K     36          
  594 og 595     Aas4     Gjertrue     Jonsd.          K     9          
  594 og 595     Aas4     Gjertrue     Jonsd.          K     7          
  594 og 595     Aas4     Rasmus     Jonss.          M     4          
  594 og 595     Aas4     Torsten     Estenss.          M     44          
  594 og 595     Aas4     Ane     Rasmusd.          K     39          
  594 og 595     Aas4     Mikkel     Torstenss.          M     14          
  594 og 595     Aas4     Ragnild     Torstensd.          K     11          
  594 og 595     Aas4     Rasmus     Torstenss.          M     8          
  594 og 595     Aas4     Jon     Torstenss.          M     4          
  594 og 595     Aas4     Gjertrud     Torstensd.          K     1          
  594 og 595     Aas4     Ole     Jonss.          M     42          
  594 og 595     Aas4     Ingebor     Knudsd.          K     40          
  594 og 595     Aas4     Gjertrud     Knudsd.          K     77          
  594 og 595     Aas4     Sigri     Olsd.          K     15          
  594 og 595     Aas4     Gjertrud     Olsd.          K     11          
  594 og 595     Aas4     Knud     Olss.          M     9          
  594 og 595     Aas4     Kari     Olsd.          K     439          
 • Aas er oppført i manntallet 1825 på Aas, Rennebu.
  Gårdsnr     Gardsnavn     Fornavn     Farsnavn     Plass-/slektsnavn     Kjønn     Alder     Siv.stand     Yrke
  597     Aas3     Arnt     Endress.          M     34          
  597     Aas3     Johanna     Olsd.          K     25          
  597     Aas3     Ole     Erikss.          M     64          
  597     Aas3     Marit     Tronsd.          K     64          
  597     Aas3     Lars     Olss.          M     27          
  597     Aas3     Erik     Olss.          M     38          
  597     Aas3     Ane     Knudsd.          K     30          
  597     Aas3     Marit     Eriksd.          K     4          
  597     Aas3     Knud     Erikss.          M     2          
  597     Aas3     Gjertrue     Rasmusd.          K     41          
  597     Aas3     Rasmus     Evenss.          M     11          
  597     Aas3     Inger     Pedersd.          K     6          
  597     Aas3     Randi     Knudsd.          K     42          
  597     Aas3     Gjertrue     Estensd.          K     10          
  597     Aas3     Ole     Estenss.          M     739          
 • Aas er oppført i manntallet 1825 på Aas, Rennebu.
  Gårdsnr     Gardsnavn     Fornavn     Farsnavn     Plass-/slektsnavn     Kjønn     Alder     Siv.stand     Yrke
  596     Aas2     Thore     Pederss.          M     60          
  596     Aas2     Ingebor     Olsd.          K     50          
  596     Aas2     Peder     Thoress.          M     24          
  596     Aas2     Anders     Thoress.          M     17          
  596     Aas2     Ole     Thoress.          M     13          
  596     Aas2     Ingebor     Thoresd.          K     21          
  596     Aas2     Randi     Stenersd.          K     31          
  596     Aas2     Thore     Larss.          M     60          
  596     Aas2     Marit     Iversd.          K     47          
  596     Aas2     Lars     Thoress.          M     15          
  596     Aas2     Marit     Thoresd.          K     9          
  596     Aas2     Ane     Torgersd.          K     71          
  596     Aas2     Thorger     Olss.          M     27          
  596     Aas2     Marit     Knudsd.          K     23          
  596     Aas2     Marit     Torgersd.          K     2          
  596     Aas2     Ane     Torgersd.          K     1/439          

Bokreferanser

 • .
  Rennebuboka Bind IV side 409

Resten


 • Folketellinger og skifter:

Kildehenvisninger

 1. [S594] Folketelling 1706 for Meldal, Sør-Trøndelag.
 2. [S408] Orkdal Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743: Folio 382 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24703/400
 3. [S408] Orkdal Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743: Folio 367 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24703/384
 4. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 324b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/1
 5. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 339 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 6. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 338b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 7. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 383 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 8. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 420 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 9. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 75b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/87
 10. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 166b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/178
 11. [S410] Orkdal Skiftedesignasjon 1688-1796: Hefte 2 side 5.
 12. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 237 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/248
 13. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 463b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/475
 14. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 567 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/578
 15. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 626 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/637
 16. [S463] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795: Folio 245 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24707/1
 17. [S463] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795: Folio 478 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24707/1
 18. [S463] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795: Folio 554 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24707/1
 19. [S613] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1823 - 1839: Folio 61b.
 20. [S287] Inger Bjørnaas, "Skifte etter Esten Olsen Åsreiten," e-post til Arnt Stavne, 17 juni 2003 13:19.
 21. [S593] Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag: Person 1368.http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe
 22. [S593] Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag: Person 1359.http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe
 23. [S593] Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag: Person 1507.http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe
 24. [S593] Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag: Person 1508.http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe
 25. [S593] Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag: Person 1365.http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe
 26. [S594] Folketelling 1706 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 30b.
 27. [S598] Folketelling 1762 for Meldal, Sør-Trøndelag: Side 116.
 28. [S598] Folketelling 1762 for Meldal, Sør-Trøndelag: Side 115.
 29. [S599] Meldal, Ekstraskatten 1766-72: Folio 15b.
 30. [S595] Folketelling 1769 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 63a.
 31. [S595] Folketelling 1769 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 62b.
 32. [S7] Folketelling 1801 Meldal, Post 4028.
 33. [S8] Folketelling 1801 Rennebu, Post 4057.
 34. [S8] Folketelling 1801 Rennebu, Post 4023.
 35. [S8] Folketelling 1801 Rennebu, Post 4024.
 36. [S8] Folketelling 1801 Rennebu, Post 4025.
 37. [S8] Folketelling 1801 Rennebu, Post 4012.
 38. [S8] Folketelling 1801 Rennebu, Post 4048.
 39. [S40] Folketelling 1825 Meldal.