Gunhild Olsdatter Ås1

f. 5 mars 1687, d. 1761

Familie: Peder Toreson Ås f. 3 februar 1715, d. 1780

 • Den 14 juni 1762 ble det holdt skifte på Aas, Rennebu, etter Gunhild Olsdatter Ås imellom hennes igjenlevende ektemann Peder Toreson Ås og de etterladte arvinger, søsken Jon Olsen og Mali Olsdatter, søskens barn Ola Jonson Lånke, Fredrik Jonson Lånke, Tore Jonson Lånke, Ole Jonsen, Marit Jonsdatter Lånke, Guru Jonsdatter, Gunild Jonsdatter, Gjertrud Jonsdatter Lånke, Marit Rasmusdatter Hårstad, Guru Rasmusdatter Hårstad og Gunhild Rasmusdatter Hårstad, halvsøsken Aas Jonsdatter. Se gården Aas for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted

  Orkdal skifteprotokoll nr. 6, s.383, 14.6.1762, Gunhild Olsdt. Ås, Rennebu,

  Avdød: Gunhild Olsdt.
  Enkemann: Peder Thoresen

  A)     Bror:           Jon Olsen Lånke, død
  Barn:
  1)     Ole Jonsen, Over myndig års aldre, bor på Lånke
  2)     Fredrik Jonsen, over myndig års alder, bor på Lånke
  3)     Thore Jonsen, over myndig års alder, tjener hos Jeremias Tønder
  4)     Ole Jonsen, soldat, kommandert til Fredrikstad
  5)     Marit Jonsdt., g.m. Ole Eriksen Rochenes
  6)     Guru ? Jonsdt., g.m. Jon Knutsen Ås
  7)     Gunnild Jonsdt., 25 år, ugift
  8)     Gjertrud Jonsdt., 20 år, ugift

  B)     Fullsøster:     Mali Olsdt., enke, værende hos sin svigersønn, Arn Pedersen Grøtten (han var også hennes verge).

  C)     Halvsøster:     Aas Jonsdt., forhen boende på Horstad, nu død,
  Barn:
  1)     Marithe Rasmusdt., g.m. Erik Knutsen, bor på plass under Liøkjel, Orkdal.
  2)     Guru Rasmusdt., g.m. Ole Evensen Gaardsvolden
  3)     Gunhild Rasmusd., g.m. Knut Mikkelsen, bor på plassen Horumdallen

  Orkdal skifteprot., Gunhild Olsd.Ås, 14.6.1762, Rennebu

  Avdød: Gunhild Olsd.
  Enkemann: Peder Thoresen

  Arvinger:

  bror: Jon Olsen Lånke, død, etterlater seg:

  Ole Jonsen, over myndig års alder, bor på Lånke
  Fredrich Jonsen, over myndig års alder, bor på Lånke
  Thore Jonsen, over myndig års alder, tjener hos Jeremias Tønder
  Ole Jonsen, soldat, kommanderet til Fredrikstad
  Marit Jonsd., g.m. Ole Erichsen Rochenes (skal være Erik Olsen)
  Guri Jonsd., g.m. Jon Knudsen, boende på garden Ås
  Gunnild Jonsd, 25 år, ugift
  Giertrud Jonsd., 20 år, ugift

  fuldsøster: Mali Olsd, enke, værende hos hendes svigersøn, Arn Pedersen, boende på garden Grotten. Han var Malis laugverge
  halvsøster: Aas Jonsd., forhen boende på Horstad, død, etterlater seg:

  Marithe Rasmusd., g.m. Erich Knudsen, boende på en hmd.pl. u. Gården Liøchell i Orkdalen
  Guru Rasmusd., g.m. Ole Evensen, boende på garden Gaarsvolden
  Gunhild Rasmusd., g.m. Knud Mikkelsen, boende på en plads kaldet Horumdallen

  Formyndere for:
  Guru, Gunhild og Gjertrud Jonsdøttre: deres bror, Ole Jonsen Lånke2

2a Body (Pt=N)

Kildehenvisninger

 1. [S6] Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk, Rennebuboka Bind IV, Side 426.
 2. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 383 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 3. [S627] Inger Bjørnaas avskrift av Meldal kirkebok 1682-98 døpte.
 4. [S410] Orkdal Skiftedesignasjon 1688-1796: Side 28.