Gunhild Olsdatter Ry1

f. 1738, d. 1761
 • Den 14 august 1761 ble det holdt skifte på Aas, Rennebu, etter Gunhild Olsdatter Ry imellom de etterladte arvinger, foreldre Kari Knutsdatter Aune, søsken Knut Olsen Ås og Ole Olsen Lunche, halvsøsken Ola Olson, Arnt Olson Ry, Ole Olsen Reitaas, Rasmus Jonson Aas, Jon Jonson Aas og Ragnhild Jonsdatter. Formyndere for de umyndige barn var Erich Knudsen og Jon Rasmusen Gorset d.y. Se gården Aas for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  3Aa06 Folio 339

  Anno 1761 Fredagen Den 14de Augustii Blev efter foregaaende Lovlig Inti-
  mation udi de paa alle Behørige stæder Publicerede Placater lydendefra ord som efterfølger:
  NB Placaten er ligelydende med forrige
  holden een rigtig Registering og Vurdering til paafølgende skifte og Deeling paa Gaarden Aas udi Renneboe
  tinglaug efter den ærlige og Velagte nu salige Pige Gunild OlsDoter til rigtighed imellem hendes efterlevende Nær-
  meste arvinger Namblig hendes Modr Den ærlige og Velagte Danneqvinde Kari KnudsDoter Samt den salig Piges
  hel og halv sødskende som ere hendes heel brødre den ærlige og mandhaftige karl Knud Olsen over myndig aars alder
  og Ole Olsen gammel 21 aar og samt? hendes halv brødre nemlig den velagtbare og for??? Dannemand Sr. Ole Olsen
  Rye boende i Svendborg i Fyhn; og den ærlige og Velagte Dannemand Arent Olsen Rye? boende paa gaarden Rye her i sognet, samt den ærlige ???? Danne-
  mand Ole Olsen boende paa gaarden Reitaas Sammestæd Rasmus Jonsen gl. 15 aar, Jon Jonsen gl. 7 aar og een halv sø-
  ster Navnlig Rannei(står Ragnild andre plasser i skifet) JonsDoter gammel 10 aar. Til Vurderingsmænd var av Kongelig Majts. Foged over
  Ørche og Guldals Fogderie Sr. Christopher Ruus opnævnt de tvende ærlige og Velforstandige Dannemænd Navnlig Lens-
  manden Erick Lauritzen Merc og Peder Toresen Aas som ...
  ...
  Folio 339b
  ...
  Til Courator for den i Danmark opholdne Sr. Ole Olsen
  blev beskikket hans ??? broder den ærlige og velagte
  Dannemand Arnt Olsen Rye, Den samme ????
  ???????; til ???
  for Ole Olsen blev beskikket hans modrbroder den ærlige og
  Folio 340
  Velagte Dannemand Erich Knudsen Øvne, og for Rasmus Jonsen, Jon Jonsen og Ragnild JonsDoter blev
  beskikket til formynder deres fader den ærlige og Velagte Dannemand Jon Rasmussen Aas; Ti ...

  Orkdal skifteprot., Gunhild Olsd. Ås, 14.8.1761, Rennebu

  Avdød: pige Gunhild Olsd.

  Arvinger:

  Moder, Kari Knutsd.
  Helbror, den ærlige og mandhafige karl, Knud Olsen, over myndig års alder
  Helbror, Ole Olsen, 21 år
  Halvbror, den velage og fornemme Dannemand, Ole Olsen Rye, boende i Svendborg
  Halvbror, Arent Olsen Rye
  Halvbror, Ole Olsen, boende på Reitaas
  Halvbror, Rasmus Jonsen, 15 år
  Halvbror, Jon Jonsen 7 år
  Halvsøster, Rannei ? (Rannil ?) Jonsd., 10 år2

2a Body (Pt=N)

Kildehenvisninger

 1. [S15] Leiv Skjerves hjemmeside, online http://leskjerv.seria.no/
 2. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 339 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 3. [S6] Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk, Rennebuboka Bind IV, Side 460.
 4. [S408] Orkdal Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743: Folio 382 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24703/400
 5. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 475 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/1