Ingeborg Arntsdatter Grendal1

f. 1695, d. 1771

Familie 1: Sjur Pederson Ås f. 1684

Familie 2: Peder Olson Ås d. 1762

 • Den 18 april 1771 ble det holdt skifte på Aas, Rennebu, hos Peder Olson Ås etter hans hustru Ingeborg Arntsdatter Grendal imellom igjenlevende enkemann og deres barn, Ola Pederson Ås, Knut Pederson Ås, Arnt Pederson Ås, Arnt Sjurson Ås, Marit Sjursdatter Ås og Marit Sjursdatter Ås. Se gården Aas for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  .
  3Aa07 Folio 166b

  Anno 1771 Torsdagen den 18de April Blev efter foregaaen-
  de Lovlig Intimation Paa alle behørrige Steder, Lydende ord efter ??? Saaledes
  som efterføgende. Da enken Ingeborg Arntsdotter forhen avg. Peder Olsen Aases med
  ???: paa Gaarden Aas udi Orchedals Fogderie og Renneboe Tinglaug
  hvor hun efter hendes mands dødelig avgang har haft sit tilhold nogen aar
  og ??? efterladt sig børn og børnebørn der i blant en søn navnlig Aren
  Pedersen som boede udi Nordmørs Fogderie, ??? hvad stad og gaard ???
  forklare, da han nu foregiven at være død, saa verder? herved ???
  ???, samtlige arvinger saavel som de umyndiges efter Lovens ???

  Folio 167
  ...
  ... holden en Lovlig Registering og Vurdering paa gaarden Aas udi
  Renneboe Tinglaug efter Enken den ærlige og Gudfrygtige nu salige Ingeborg Arnts-
  dotter som udi døden er avgangen hos hendes søn den ærlige og velagte Dannemand Ole
  Pederssen, Til rigtighed og Lovlig Skifte imellem Den Sal. Kones nærmeste Lovmed-
  holdig? ??? arvinger, som ere hendes børn og børnebørn navnlig: 2: Søn Ole Pederssen
  over myndig aars alder boende paa gaarden endnu? benævnte? Aas. 3: Søn Knud
  Pederssen ???? paa næstbenævnte? hans broder. 4: søn Arnt Pedersen forhen boende i
  Haldse bøygden udi Nordmørs Fogderie, nu død, men efterladt sig 3 ægte børn, 2 sønner og
  1 Daatter navnlig a. Peder Arntsen gl. 11 aar; b. Joen Arntsen gamel 6 aar, c. Ingeborg Arntsdotter
  gl. 9 aar, NB x 1 Søn Arent Siversen [: avlet i den Salig kones første ægteskab :] blind gl. 47 aar,
  5. Marithe Siversdotter gift med den Velforstandige Dannemand Thore Rasmussen Wold boen-
  de paa gaarden Wold her i sognet og 6. Marithe Siversdotter den yngre gl. 55 aar ugift.
  Paa egne og de umyndige arvingers vegne var tilstede de tvende foreskrevne myndige
  sønner saavel som Deres svoger Thore Rasmussen Wold, Comparerede for Skifteret-
  ten avg. Arnt Pedersens hustrue Marithe Joensdotter Refshoug for at paasee hendes Tre u-
  myndige børn arveret. Til vurderingsmænd var av Kongl. Mayts. Foged over Ørche
  og Guldals Fogderie ??? Seigr. Jørgen Hiort ??? opnævnt de tvende ærlige og velforstan-
  dige Dannemænd navnlig Lensmanden Erich Lauridzsen Merch og Peder Thoressen Aas som
  efter alle foreskrevne arvingers giorde ...
  ...
  Folio 168
  ...
  Til Courator for den blinde Arnt Siversen som til formynder for de umyndige børn blev beskikket de
  efter Loven næstføde væderhæftige værger namlig for bemelte Arnt Siversen hans broder den ærlige
  og velagte Dannemand Ole Pedersen Aas der og har antaget han til forsørgning og opvartning til
  hans død; Ligeledes vorden og bemelte Ole Pedersen Aas udnævnt til formynder for den avdøde Bro-
  der Arnt Pedersens efterladte 3 Levende børn navnlig: Peder Arntsen, Jon Arntsen og Ingeborg Arntsdotter
  hvis ...
  ...
  ... til formynder anordnet for Marithe Siversdotter den yngre hendes søstersmand
  den velagte Dannemand Thore Rasmussen Wold. Thi ...

  Skiftedesignasjon Orkdal:

  1771 Renneboe Tinglaug

  Paa Gaarden Aas den 18de April ha: efter Enken avgangen Ingeborg Arntsdotter

  Fiire umyndige børn Sc:

  Een avdød Søn navnlig:
  Arnt Pedersen efterladte 2de Sønner og en Daatter:
  1. Peder Arntsen gamel 11 aar ...... 6 3 17 41/75
  2. Joen Arntsen gl: 6 aar .......... 6 3 17 41/75
  3. Ingeborg Arntsdotter gl: 9 aar .. 3 1 20 58/75
  verge: for alle tre Deres fadrbroder Ole Pedersen Aas

  En Daatter navnlig:
  Marithe Siverdotter ugift gl: 55 aar 8 2 15 14/15
  verge: Hendes Søstermand Thore Rasmussen Wold

  De myndige arvinger samtlig......... 60 2 15 8/153,5

2a Body (Pt=N)

6b Folketellinger (Pt=N)

Kildehenvisninger

 1. [S6] Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk, Rennebuboka Bind IV, Side 416.
 2. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 485b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/497
 3. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 166b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/178
 4. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 420 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 5. [S410] Orkdal Skiftedesignasjon 1688-1796: Hefte 2 side 5.
 6. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 92 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/103
 7. [S594] Folketelling 1706 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 31a.
 8. [S598] Folketelling 1762 for Meldal, Sør-Trøndelag: Side 115.
 9. [S599] Meldal, Ekstraskatten 1766-72: Folio 15b.
 10. [S595] Folketelling 1769 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 62b.