Kari Rasmusdatter Aas1

f. 1784, d. 1791
 • Den 9 januar 1792 ble det holdt skifte på Aas, Rennebu, etter Kari Rasmusdatter Aas imellom de etterladte arvinger, foreldre Gjertrud Arntsdatter Haugen, søsken Jon Rasmusson Aas, Gunhild Rasmusdatter Aas, Mali Rasmusdatter Aas og Anne Rasmusdatter Aas. Formyndere for de umyndige barn var Ole Olsen Lunche, Jon Arntsen Rise, Ingebrigt Nielssen og Knud Olsen Herrem. Se gården Aas for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  Orkdal Skiftprotokoll, 9.1. 1782, Aas, Rennebu
  Skifte holdt på gården Aas, hos Michel Jensen Aas.
  Avdød: Kari Rasmusdt., i sit 7de. aar.
  Arvinger:
  1) Moderen Gjertrud Arntsdt., levede nu si sit 2de. ægteskap med bemeldte Michel Jensen Aas
  2) Broderen Jon Rasmusen, 4 år
  3) Søsteren Gonild Rasmusdt., 14 år
  4) Søsteren Mali Rasmusdt., 10 år
  5) Søsteren Ane Rasmusdt., 6 år
  Verge for Jon: farbroderen Ole Olsen Lonche
  Verge for Gonild: morbroderen Jon Arnsen Rye
  Verge for Mali: hendis moders sødskende barn Ingebrigt Nielsen Stavne
  Verge for Ane: moderens søskende barn Knud Olsen Herrem2

2a Body (Pt=N)

Kildehenvisninger

 1. [S6] Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk, Rennebuboka Bind IV, Side 461.
 2. [S463] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795: Folio 554 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24707/1
 3. [S463] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795: Folio 478 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24707/1