Ola Olsson Bjerkaker1,2

f. 1684, d. 1741

Familie 1: Gunnil Olsdatter Ramsem f. circa 1680, d. circa 1734

Familie 2: Kari Knutsdatter Aune f. 1711, d. 1801

 • Den 16 mars 1741 ble det holdt skifte på Aas, Rennebu, hos Kari Knutsdatter Aune etter hennes ektemann Ola Olsson Bjerkaker imellom igjenlevende enke og deres barn, Ola Olson, Arnt Olson Ry, Ole Olsen Reitaas, Knut Olsen Ås, Ole Olsen Lunche, Kari Olsdatter og Gunhild Olsdatter Ry. Formyndere for de umyndige barn var Ejner Olson, Erich Knudsen, Ole Olsen Bach og Svend Olson. Se gården Aas for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  3Aa04 Folio 382
  1741 16.mars
  Sted: Ås
  Avdød: Ole Olsen
  Ektefelle: Kari Knutsdatter,verge hennes bror Erik Knudsen Øfne
  Arn Olsen på gården Ry
  Ole Olsen på Ås
  Barn med Kari Knudsdatter og udi hans første ægsteskap:
  Ole Olsen den eldre i Danmark verge hans farbror Mikkel Grendal
  Arn Olsen på gården Ry
  Ole Olsen den mellemste 24 år
  Knut Olsen 5 år
  Ole Olsen den yngste 8 uker
  Kari Olsdatter 14 år
  Gunild Olsdatter 3 år
  verge Einer Olsen Lund,Ole Bakk og Erik Aune
  Verger for barna:
  Farbror Einer Olsen Lund
  Morbror Erik Knutsen Aune
  Moderbroder Ole Bakk
  Faderbroder Svend Olsen Sliper
  Kari Halvorsdatter hadde tilgode lønn.
  Det blev for skifteretten fremlagt et brev fra asessor
  Peter Qvale som fuldmektig på den i Danmark boende arving Ole
  Olsen den ældres vegne,derfor åt forekommen bekostning,tillot
  skiftets slutning uten noen proklamasjon udi Fyn hvor denne til
  omrørte arving--- brev av sådant innhold:
  ædle hr Sorenskriver,høystærede gode venn
  Deres ærede av 18.dennes tilhendiget angående Ole Ryes død,
  Han har selv fått det meste av sin moders arv,til sin lære her i
  Trondhjem ved guldsmedprofesjonen,hvor jeg haver væren contiorist
  for ham og siden hjulpet ham så han dertil haver lært
  urmakerprofesjonen og i år satt seg ned i Svendborg i Fyen som
  urmaker,hvorom vell og hans brev eiedes i sterfboet,så vell som
  og om de 30 rdr forsterkning som min kvitering liger for dem at
  sende ham sender vel entelig,ei vill blive stort for ham at
  vente,og hvad det bliver kan de lade straxen uten noen proclammes
  bekostning for auksjonen og pengene til meg levere hvor fore jeg
  da skall skaffe Dem,hvis endelig kvitering som de selv behager
  aat lade concept mig tilsende.I midlertid skal jeg indeståe Cher
  amy for alt her ut inden.Skulde det være noen odel observered
  Cher amy,det ved skiftet som siden vill komme søskene imellem i
  sin tid som han er eldste sønn etc
  Trondhjem den 26.april 1741
  P Qvale

  Orkdal skifteprot., Ole Olsen Aas, 16.5.1741, Rennebu

  Avdød: Ole Olsen
  Enke: Kari Knudsd.

  Barn:

  Ole Olsen d.e., myndig, bor i Danmark, uhrmager i Svendborg, Fyn
  Aren Olsen, bor på Rye, myndig
  Ole Olsen d.m., 24 år, bor hjemme på garden¨
  Knud Olsen, 5 år
  Ole Olsen, d.y., 8 uger
  Kari Olsd., 14 ? år
  Gunnild Olsd., 3 år

  Laugverge for enken: hennes brir, Erik Knutsen Øfne

  Formynder for:
  Ole d.e.: hans faderbror, Michel Grindal ivaretar hans interesser
  Knud: hans faderbroder, Einer Olsen Lunden
  Ole d.y.: hans moderbroderErik Knudsen Øfne
  Kari: hennes moderborder, Ole Bach
  Gunnild: hennes fadrbroder, Svend Olsen Slipper


  Ole Olsen Rye kjøpte garden Ås (16.6.1734(, datert 14.3.1736.8

2a Body (Pt=N)

6b Folketellinger (Pt=N)

7c Body (pt=N, Both, PO)

 • Ola Olsson Bjerkaker.
  Married Gunnil Ramsem. See Ry nedre (BI p. 114)4

Resten

 • Ola Olsson Bjerkaker tok over bygsla på Ry 6/1 1710.11

Kildehenvisninger

 1. [S15] Leiv Skjerves hjemmeside, online http://leskjerv.seria.no/
 2. [S10] H. Halvorsen og J. Kosbergløkk, Rennebuboka Bind I, Side 114.
 3. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 475 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/1
 4. [S118] Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk, Rennebuboka Bind II, Side 417.
 5. [S623] Inger Bjørnaas avskrift av Meldal kirkebok 1705-25 vigde.
 6. [S444] Orkdal Skifteprotokoll nr 3 1731 - 1735: Folio 302 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24702/1
 7. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 339 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 8. [S408] Orkdal Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743: Folio 382 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24703/400
 9. [S593] Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag: Person 1134.http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe
 10. [S594] Folketelling 1706 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 20a.
 11. [S10] H. Halvorsen og J. Kosbergløkk, Rennebuboka Bind I, Side 113.
 12. [S6] Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk, Rennebuboka Bind IV, Side 460.