Svend Olson1

f. 1686, d. 1769

Familie: Kari Olsdatter f. 1686, d. 1779

2a Body (Pt=N)

6b Folketellinger (Pt=N)

8 Diskusjoner, forum og research

 • Subject: Bjerkaker og Sliper
  From: Inger Bjørnaas
  Date: 5. mars 2005 20:21
  To: Arnt Stavne

  Når det gjelder kona til Svend Olsen Sliper har jeg notert om et skifte
  etter Ole Olsen Bakk i 1742. Leiv har skrevet av dette. Der står det at en
  av vergene er "mosters mand Sven Olsen Sliper". Ole Olsen er født Ramsem og
  har ei søster, Kari Olsdt., f. 1688. Skal det være "fasters mand" - Svend
  Olsen Sliper. Ole Olsen Bakk (f. Ramsem) var gift med Marit Sivertsdt..
  Hvor hun kom fra vet jeg ikke, men hennes verge var Hågen Hol (s. 187 IV ?).
  Det er døpt ei Marit Sivertsdt. Bakken, det er kanskje hun som er gift med
  Ole Olsen. Ettersom han var født på Ramsem er det ikke utrolig at Marit
  Sivertsdt. var jordtaus.
 • Subject: Re: Svend Birkaker
  From: Inger Bjørnaas
  Date: 5. mars 2005 18:58
  To: Arnt Stavne

  Tror det er mye feil i bygdeboka når det gjelder Svend Birkaker. Tror
  faktisk det er to personer som er blandet sammen.

  Ser ikke bort fra at Svend Olsen Sliper (f. Birkaker), s. 291, bind II, bare
  var gift en gang. (22.3. 1716 med Kari Olsdt.) Tror kanskje at de andre
  barna tilhører Svend Sjursen Birkaker (ref. s. 398, bind II).

  Du nevner at Svends kone døde i 1709. Iflg. den oversikten du har lagt inn
  (og som jeg haen papirkopi av bl.a.) står det Svend Birchagers og Berit
  Ytterhuses barn (begr. 2.6. 1709).

  Kan dette være Svend Olsens barn, før han ble gift med Kari Olsdt. i 1716 ?

  Har gått igjennom kirkebøkene og funnet følgende barn med Svend Birkager som
  far:

  1) Siur, døpt 15.12. 1695

  2) Barn, døpt 1697

  3) Marit, døpt 13.2. 1707

  4) Mikkel, døpt 16.3. 1709

  5) Nils, døpt 16.3. 1709

  6) Mikkel, døpt 12.11. 1713

  7) Randi, døpt 12.11. 1713

  8) Nils, døpt 19.7. 1716


  Svend Slipers barn (fra kirkebøkene)

  1) Oluf, døpt 25.4. 1717

  2) Kari, døpt 21.9. 1721

  3) Oluf, døpt 26.12. 1723

  Når det gjelder forlovelser/giftermål:

  Trol. 5.7. 1705: Svend Birchager?? med Giertrud

  Gift 26.7. 1705 Svend Birchager ?? med Kirstendt.?? Toeset

  Gift 22.3. 1716:
  Svend Birchager med Kari Olsdt.

  For å gjøre forvirringen total er det også flere som heter Svend på den
  tiden.

  Svend Heyrum har følgende barn (tatt fra kirkeboka:

  1) Ingeborg, døpt 5.5. 1687

  2) barn, døpt 10.8. 1690

  3) barn, f. 1692 (mora introd. 13.3. 1692)

  4) barn, døpt 24.9. 1713

  5) Gjertru, døpt 30.7. 1719

  Det er også to giftermål:

  Gift 7.4. 1684: Svend Heyrum og Randi Fridofsdt. (Fredriksdt.) Grindal

  Gift 20.11. 1712: Svend Hegrem og Randi Olsdt. (her har det vært publ.
  absolv. også).

  Det som er litt pussig er at Svend Olsen Sliper står oppført i bygdeboka (s.
  291 II) med en datter Gjertrud, f. 1719. Da jeg lette etter henne fant jeg
  ei Gjertrud Svendsdt. Heyrum, døpt 30.7. 1719. Det må vel kanskje bare være
  et sammentreff da det ikke passer helt med giftermålene at dette skulle være
  samme person.

  Det opereres dessuten på samme tid med en Svend Skomfærd og Svend Rasmusen.
  Her er deres barn iflg. døpte i kirkeboka:

  Svend Skomfærd:

  1) Berit Margrethe, døpt 31.1. 1697

  2) Hans, døpt 10.1. 1706

  (Denne Hans må være han som står oppført som Svend Rasmussen og Milles sønn,
  s. 204, III).

  Svend Rasmusen:

  1) Margret, døpt 11.10. 1705. Uekte. Faren er her nevnt som dreng.

  2) Ane, døpt 10.6. 1708

  (Det må vel være henne som er nevnt som datter til Svend Rasmusen og Mille,
  s. 204 III).

  Svend Skomfærd og Svend Rasmusen skulle man derfor tro var den samme, men
  det stemmer ikke helt med giftermålene.

  Iflg. bygdeboks, s. 203 III, er Svend Rasmusen og Mille Mikkelsdt. gift i
  1699. Da SVend rasmusen fikk den uekte datteren, Margret, i 1705, var han
  dreng.

  Hvordan skal man egentlig forstå alt dette ?


  Det er også nevnt en Svend Myren som får en datter Kirsten, døpt 8.5. 1707.
  Disse har jeg ikke sjekket noe mere.

  Beste hilsen Inger


  ----- Original Message -----
  From: "Arnt Stavne" <arnt@astavne.net>
  To: "Inger Bjørnaas" <ibjoerna@frisurf.no>
  Sent: Friday, March 04, 2005 10:40 AM
  Subject: Sigri Arnsdatter f. ca 1794


  > Hei Inger,
  >
  > Jeg har fått en forespørsel om oppslag i Rennebuboka fra Marilyn Overfield
  > i USA, i den forbindelsen håper jeg du kan hjelpe meg litt.
  >
  > Hun spør etter aner til Anders Andersen Skjerve født 14.Nov.1818
  >
  > Har funnet han på side 143 i Rennebuboka Bind II
  >
  > Jeg lurer på om hans mor Sigri Arntsdatter Stavne er den samme som Siri f.
  > 1792 som vi finner i Bind I side 503. Hvis du kan sjekke Anders og Sigris
  > ekteskap i 1813 finnes det kanskje informasjon om foreldre.
  >
  > På side 399 i Rennebuboka Bind II står det at Erik Rasmussen Bjerkaker f.
  > 1724 ble gift i 1757 med Mille Evensdtr. Skamfer f. 1737. På side 204 i
  > Bind III står det at Mille Mikkelsdtr. er gift med enkemann Erik
  > Rasmusson. Jeg antar at det skal stå Mikkeldtr i Bind II i stedet for
  > Evensdtr.
  >
  > På side 204 i Bind III er far til Mille oppgitt som Mikkel Evenson Flå,
  > kjenner du hans aner?
  >
  > På side 292 i Bind II står det at Anders f. 1725 ble gift med Marit
  > Skjerve. På side 143 er Anders Svendson Skjerve oppgitt som født 1732. Vet
  > du hva som er rett?
  >
  > På side 291 er det oppgitt at Svend Olson Sliper ble gift andre gang i
  > 1710 med Karit (Antar det skal være Kari) Olsdotter.
  > I din avskrift finner jeg Svend Birchager gift med Kari Olsd. i 1716, er
  > dette de samme personene?
  >
  > I 1709 dør Svend Birchagers kone. Svend Birchager er oppført som far til
  > tvillinger født i 1713, disse er ikke markert som uekte født, hvem er
  > deres mor?
  >
  >
  > Marilyn spør også om aner til Ingeborg Henriksdatter Bak født 16 Mai 1790
  >
  > Jeg har funnet henne i Bind I side 361
  >
  > Der står det at Amund Arntson Bakk ble i 1750 gift med Ingeborg
  > Pedersdotter f. 1724 i Orkdal. I folketellingen på nettet står det
  > Ingeborg Andersdatter. I Schylanders avskrift har jeg funnet følgende
  > Ingeborg født ca. 1724:
  >
  > Anders Klochers datter født 1723
  > Anders Stueholms datter født 1725
  > Peder Qvams datter født 1726
  > Anders Vaavaslies datter født 1726
  > Anders Melbyes datter født 1727
  >
  > Vet du noen av disse er den riktige eller om det er noen som kan
  > utelukkes?
  >
  > Henrik Sivertson Øver-Hoel f.1749 er sønn av Sjur Olsson Øver-Hol f. 1700
  > som vi finner i Bind II side 204. Kjenner du aner til Sjur?
  >
  > Dette ble mange spørsmål, det var ikke meningen. Håper du kan svare på
  > noen av dem.
  >
  > Mvh. Arnt
  >
  >
  >

9 Feil

 • Svend Olson og Svend Sjurson Bjerkaker.
  I Rennebuboka Bind II side 291 og 417 er Svend Olsen oppført med hustru Gjertrud Sundset hvilket er feil. Hun var gift med Svend Sjurson, se Rennebuboka Bind II side 398. Det står også at Svend Olsen ble gift i 1710 med Kari Olsdatter, dette skjedde først i 1716. Alle barn som er oppført som Svend Olsens barn født før 1716 er barn av Svend Sjurson og Gjertrud Mikkelsdatter. Dette går frem av en del skifter etter Gjertrud og barna.

Resten

Kildehenvisninger

 1. [S118] Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk, Rennebuboka Bind II, Side 291.
 2. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 475 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/1
 3. [S284] Inger Bjørnaas avskrift av Meldal kirkebok 1705-25.
 4. [S408] Orkdal Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743: Folio 173 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24703/187
 5. [S408] Orkdal Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743: Folio 382 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24703/400
 6. [S408] Orkdal Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743: Folio 528b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24703/1
 7. [S593] Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag: Person 1134.http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe
 8. [S594] Folketelling 1706 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 24b.
 9. [S598] Folketelling 1762 for Meldal, Sør-Trøndelag: Side 86.