Kari Olsdatter1,2

f. 1724, d. circa 1753

Familie: Arnt Erikson Nesje f. 1713, d. 1784

 • Den 28 mars 1753 ble det holdt skifte på Grindal, Rennebu, etter Kari Olsdatter imellom hennes igjenlevende ektemann Arnt Erikson Nesje og de etterladte arvinger, søsken Arnt Olson Ry, Ola Olson og Ole Olsen Reitaas, halvsøsken Knut Olsen Ås, Ole Olsen Lunche og Gunhild Olsdatter Ry. Formyndere for de umyndige barn var Ejner Olson, Erich Knudsen og Svend Olson. Se gården Grindal for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  Skifte 28 mars på Grendal Øvre
  Avgangen Kari Olsdatter
  Enkemand Arn Eriksen
  Søsken:
  Arn Olsen Rye
  Ole Olsen d e Ry boende i Danmark
  Ole Olsen d m boende på Kvam i Meldalen
  Halvsøsken:
  Knut Olsen 16 år, farbror Einer Olsen Lund
  Ole Olsen d y 12 år,morbror Erik Knutsen Aune
  Gunild Olsdatter 14 år,farbror Svend Olsen Sliper

  3Aa05 Folio 475-475b

  Anno 1754 Torsdagen den 28de Marty

  Sted: Øfre Grindall, Rennebu
  Avdød: Kari Olsdatter
  Ektefelle: Arn Erichsen

  Arvinger hendes efterladte husbonde og hendes fuld og halv sødskende:
  1. Arn Olssen, boende paa gaarden Rye
  2. Ole Olssen Rye den ældre boende i Danmark
  3. Ole Olsen den mellemdste boende paa gaarden Qvamme udi Meldals TingLaug
  alle over myndige aars alder og fuldsødskende til den avdøde salig konen
  samt hendes halv sødskende
  4. Knud Olssen, 16 år, formynder hans fadrbroder Ejner Olssen Lunden
  5. Ole Olsen den yngre, 12 år, formynder hans modrbroder Erich Knudsen Øfne
  6. Gunnild Olsdatter, 14 år, formynder hendes fadrbroder Svend Olssen Slipper

  ...
  Comparerede for mig samme tiid de tvende ærlige
  og velagte Dannemænd Arn Olsen Rye og Ole Olssen Qvamme som tillkiende gav
  at da bemelte deres Svoger Arn Erichsen Grindall, ey allenne var behæftet med gield
  og vidtløftighed; men end ogsaa var indgaaet udi fællets og uskiftet boe till den ærlige
  og velagte Danneqvinde Kari Grindall, der havde oplat een deell av besagde gaard for ham, hvis be-
  ??? ??? var Eiende, saa var det dets henseende gnske ugiørlig at kunde sige om bemelte

  Folio 475b

  Enkemand Arn Erichsen Eiede noget, eller intet till at holde skifte og deeling paa, ??????
  ??? Dennem saavell paa egen, som de umyndige børns beskikkede og Lovlig føde værgers ???
  lig de ærlige og velagte Dannemænd Einer Olsen Lunden, Erich Knudsen Øfne og Svend Olsen Slip-
  per med samtliges Eens stemmende overlægg, frie villie og minde at slutte den ???
  med Enkemanden at Naar han Leverede tillbage till samtlige arvinger allt hvad
  den salig qvinde havde indført i hans boe efter de, efter hendes salig forældre forfattede
  Lovlige skifte breves Klare og reene Indhold; Saa skulle de samtlige arvinger dermed ???
  og være fornøyde; hvorfore de overskrevende 2de Dannemænd Arn Olssen Rye og Ole Olssen Qvamme
  i aller kraftigste og fuldkommeligste maader av Lovens bydende Saavell udi ...
  ........................................................... forløse?
  og forpligtede sig saavell paa egen som alle deres sødskende og de u-myndiges formynderes
  vegne, at holde saavell Enkemanden end nu benævnte Arn Erichsen Grindall, som skifte
  forvalteren i alle optænkelige maader med hvad navn nævnes kunde, og sine Exceptu?
  ??? og skadesløs for allt hvad av dette skifte Dependerede, naar Enkemanden udl???
  ??? till dennem uden nogen bekostning eller avkortning det hans salig huustrue havde
  indført i boet till hannem, hvilket Enkemanden vedstoed og indgik, og han saavell som
  besagde tvende mænd, følgelig skiftebrevene og Lodsædlerne opgav at bestaae udi efter
  følgende...1

2a Body (Pt=N)

8 Diskusjoner, forum og research

Kildehenvisninger

 1. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 475 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/1
 2. [S444] Orkdal Skifteprotokoll nr 3 1731 - 1735: Folio 302 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24702/1
 3. [S6] Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk, Rennebuboka Bind IV, Side 605.
 4. [S408] Orkdal Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743: Folio 382 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24703/400