Ingeborg Mikkelsdatter Skamfer1,2

f. 1729, d. 1768

Familie: Ola Svendson Sliper f. 25 april 1717, d. 1795

 • Den 15 juni 1768 ble det holdt skifte på Sliper, Rennebu, hos Ola Svendson Sliper etter hans hustru Ingeborg Mikkelsdatter Skamfer imellom igjenlevende enkemann og deres barn, Svend Olsen, Mikkel Olsen, Kari Olsdatter, Ane Olsdatter, Giertrud Olsdatter og Mille Olsdatter. Formyndere for de umyndige barn var Niels Michelsen Grindal, Aren Olsen Rye, Ola Mikkelson Ramsem og Ole Einersen. Se gården Sliper Gnr. 56 bnr. 1 (gml.matr.nr. 507) for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  .
  3Aa07 - Folio 76b-77b

  Anno 1768 Onsdagen den 15de Junii ...
  ...
  ... holden en rigtig Registering og vurdering til paafølgende lovlig skifte og Deeling paa gaarden Slipper udi Ren-
  neboe Tinglaug; hos den ærlige og meget velagte Dannemand Ole Svendsen, efter hans ved døden avgangen hustrue den ærlige og
  gudfrygtige nu salige Danneqvinde Ingeborg MichelsDotter, som boede og død paa foreskrevne gaard, til rigtighed imellem hen-
  des forbenævnte igienlevende huusbonde paa den Eene, og deres udi ægteskab tilsammen avlede sex levende børn 2 søn-
  ner og 4 døttre navnlig: Svend Olsen gamel 9 aar, Michel Olsen gamel 7 aar, Karij Olsdotter 14 aar gamel, Anne Olsdotter
  5 aar, Giertrud Olsdotter 3 aar og Mille Olsdotter 3/4 aar paa den anden siide; Til vurderingsmænd var av den over Orche og
  Guldals fogderie constituerede foget Seigr. Peder Døllmann opnævnt de tvende ærlige og velforstandige Dannemænd navnlig
  [: i Lensmandens lovlige forfall i anden embeds forretninger paa ??????? :] Peder
  Thoresen Aas og Michel Knudsen Eggen; der begge ...
  ...
  Folio 77b
  ...
  Til formyndere for de samtlige umyndige børn blev beskikket de efter loven næst føde vederhæftige værger saa som for Svend Olsen og
  Karij Olsdotter deres fader den ærlige og velagte Dannemand Ole Svendsen Slipper, for Michel Olsen hans sødskendebarn den ærlige og vel-
  agte Dannemand Niels Michelsen Grindal; for Anne Olsdotter hendes faders sødskendebarn den ærlige og velagte Dannemand Aren
  Olsen? Rye; for Giertrud Olsdotter hendes faders sødskendebarn Ole Michelsen Ramssem; og for Mille Olsdotter hendes faders sød-
  skendebarn den ærlige og velagte Dannemand Ole Ejnersen Lunden?. Ti ...5

2a Body (Pt=N)

6b Folketellinger (Pt=N)

 • Ingeborg Mikkelsdatter Skamfer og Ola Svendson Sliper er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Slipper, Rennebu.
  507 Slipper
  selfejer

  1. Ole Svendsen
  2. kone Ingbor Michelsd
  3. dreng Lars Haldosen
  4. t.Dreng Ingebret Evens?
  5. t.pige Maritte Knudsd afg Marti 1764
  6. t.p. Else Siursdat afg Marti 1764
  7. hos sig haver Svend Olsen
  8. kone Kari Olsd

  venstre kolonne

  1. Svend Olsen 4 aar
  2. Michel Ols 2 aar
  3. Kari Olsd 8 aar

  4. Andrea Knudsd Indset angiv 10 aar9
 • Ingeborg Mikkelsdatter Skamfer og Ola Svendson Sliper er oppført i ekstraskatten 1 januar 1766 på Slipper, Rennebu.
  Gårdnr:5076

7c Body (pt=N, Both, PO)

 • Ingeborg Mikkelsdatter Skamfer.
  Married Ola Svendson Sliper. See Sliprom.1

Kildehenvisninger

 1. [S109] Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk, Rennebuboka Bind III, Side 204.
 2. [S118] Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk, Rennebuboka Bind II, Side 292.
 3. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 77b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/89
 4. [S463] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795: Folio 251b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24707/1
 5. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 76b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/88
 6. [S599] Meldal, Ekstraskatten 1766-72: Folio 12b.
 7. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 300 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/311
 8. [S463] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795: Folio 251b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24707/264
 9. [S598] Folketelling 1762 for Meldal, Sør-Trøndelag: Side 86.