Lonche1

3a Bruk og Husmannsplasser

 • Bruk og husmannsplasser:

4 Skifter og Tingbøker (Pt=S)

6a Folketellinger (Pt=S)

 • Fredrik Olson Lånke er oppført i manntallet 1701 på Lonche, Rennebu.
  Id Side Sokn Gard
  519 518 59 Rennebu Luncke
  Id Førenamn Etternamn Alder Stilling Merknad
  1313 518 Fridrich Ols. 39 Hovedperson Soldat
  1314 518 Rasmus Michels. Vold 10 Tjener9
 • Torger Bersvendson Lånke er oppført i manntallet 1701 på Lonche, Rennebu.
  Id Side Sokn Gard
  518 517 59 Rennebu Luncke
  Id Førenamn Etternamn Alder Stilling Merknad
  1310 517 Torger Bersvens. 44 Hovedperson Gl. soldat
  1311 517 Knud Arensen Ramsem 22 Tjener Reserve
  1312 517 Steener Michels. Vold 6 Tjener10
 • Lonche er oppført i manntallet 1701 på Lonche, Rennebu.
  Id Side Sokn Gard
  589 588 64 Rennebu Luncke
  Id Førenamn Etternamn Alder Stilling Merknad
  1497 588 Olle Ifuers. 30 Innerst Substitut og schreder11
 • Lonche er oppført i manntallet 1701 på Lonche, Rennebu.
  Id Side Sokn Gard
  588 587 64 Rennebu Luncke
  Id Førenamn Etternamn Alder Stilling Merknad
  1496 587 Anders Olsen Jempt 56 Husmann Scho/mager/12
 • Lonche er oppført i manntallet 1701 på Lonche, Rennebu.
  Id Side Sokn Gard
  590 589 64 Rennebu Luncke
  Id Førenamn Etternamn Alder Stilling Merknad
  1498 589 Anders Tronds. 70 Innerst Gl. soldat13
 • Fredrik Olson Lånke og Marit er oppført i manntallet 1 februar 1706 på Lonche, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Ola Fredrikson, Berit Fredriksdatter, Marit Fredriksdatter Lånke og Ane Fredriksdatter.
  Pl Pl navn Status Fornavn Gårdsnavn Alder Merknad
  m Fredrich 40 Sold.
  q Marit 38
  b Oluf 5
  Beret 5
  Marit 6
  Ane 3
  tf Elias 22
  Knud 14
  Marit 66
  Anders 6614
 • Torger Bersvendson Lånke og Barbro Sjursdatter er oppført i manntallet 1 februar 1706 på Lonche, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Dordi Engelsdatter Lunche.
  Pl Pl navn Status Fornavn Gårdsnavn Alder Merknad
  - Torger Lonche 46
  q Barbro 48
  tf Rasmus 20
  Dordi 23
  Stener 15
  Marit 1814
 • Lonche er oppført i manntallet 1 februar 1706 på Lonche, Rennebu.
  Pl Pl navn Status Fornavn Gårdsnavn Alder Merknad
  ??? Anders Skomager 66
  q Giertru 46
  b Oluff 23
  Kirsti -
  Marit 15
  Randi 614
 • Marit Engelsdatter Lånke er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Lunche, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Ola Olson Lånke og Marit Olsdatter Lånke.
  578 Lunche
  huusplads Eggen

  7. Enk Marit Engelsd
  8. søn Ole Olsen
  9. dat Marit Olsd15
 • Ola Jonson Lånke og Anne Knudsdatter er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Lunche, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Fredrik Jonson Lånke, Guru Olsdatter Stavne, Marit Fredriksdatter Lånke, Marit Olsdatter Tverdal, Ane Olsdatter Tverdal, Randi Olsdatter Tverdal, Jon Olsen og Knut Olson.
  578 Lunche
  selfejer

  1. Ole Jonsen Land.
  2. kone Ane Knudsd
  3. t.dreng Fridrich Jons sold
  4. gut Ellef Siursen
  5. t.pige Guru Olsd
  6. hos sig haver Marit Fridsd

  venstre kolonne

  1. Marit Olsd 7 aar
  2. Ane Olsd 5 aar
  3. Randi Olsd 3
  4. Joen Ols 2
  5. Knud Olsen 3 ug d. 14 Novemb 176215
 • Erik Ellevson Lien er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Lunche, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Ingebrigt Lødenson Lånkbakk, Mali Eriksdatter, Sivert Ingbrigtsen, Ole Ingbrigtsen og Marit Ingbrigtsdatter.
  577 Lunche
  selfejer

  1. Erik Ellefsen ugift Soldat

  huusplads Pellen

  2. Ingebret Lødensen
  3. kone Mali Erichsd

  venstre kolonne
  1. Ingebretsd 7 aar
  2. Siur Engebrets 5 aar
  3. Erich Ingebrets 1 aar død
  4. Ole Ingebrets 1 aar15
 • Ola Jonson Lånke og Anne Knudsdatter er oppført i ekstraskatten 1 januar 1766 på Lunche, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Marit Fredriksdatter Lånke.
  Gårdnr:57816
 • Erik Ellevson Lien og Ragnhild Eriksdatter er oppført i ekstraskatten 1 januar 1766 på Lunche, Rennebu.
  Gårdnr:57716
 • Ingebrigt Lødenson Lånkbakk og Mali Eriksdatter er oppført i manntallet 1 august 1769 på Lunche, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Sivert Ingbrigtsen, Løden Ingebrigtson og Marit Ingbrigtsdatter.
  Nr Stilling FornavnFarsnavn Slektsnavn Siv.st/Fam.st. AlderKode GifttYrke Merknad
  1 Ingbrigt 46 6gift
  2 Malj 43 6gift
  3 Sivert Ingbrigt* b10 2
  4 OleIngbrigt* b71
  5 LødenIngbrigt* b11
  6 MaritIngbrigt* b13 2
  7Bruger gaarden Joen 44 6ugift
  8 Sivert Olsen t27 4
  9 Ingbor Ind80 7ugift
  10 Marit t36 5
  11 Marit t28 4
  12 Anders t13 217
 • Ola Evenson Gorsethagen og Guru Rasmusdatter Hårstad er oppført i manntallet 1 august 1769 på Lunche, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Erik Endreson Rogogjerd, Aase Mikkelsdatter, Endre Erikson Gårdsvoll, Ole Erich*, Lisbet Eriksdatter Gårdsvoll, Guru Eriksdatter Gårdsvoll, Marit Engelsdatter Lånke og Ola Olson Lånke.
  Nr Stilling FornavnFarsnavn Slektsnavn Siv.st/Fam.st. AlderKode GifttYrke Merknad
  1 OleEllefsen 53 7gift
  2 Guri 63 7gift
  3 Erich Ind34 5gift Land.
  4kAase 28 4gift
  5 EndreErichs. b81
  6 OleErich* b51
  7 Lisbet Erich* b51
  8 Guri Erich* b31
  9 Joen t16 2
  11 Marit t40 5
  12 Karj t29 4
  13 Marit t15 2
  14 PMarit 72 7ug
  15 OleOlsen b32 4
  16 Ingeborg t13 217
 • Lonche er oppført i folketellingen den 1 februar 1801 hos Ola Olson Lånke og Gollaug Knutsdatter på Lonkeggen, Rennebu.18
 • Lonche er oppført i folketellingen den 1 februar 1801 hos Ole Olsen Lunche og Ingbor Jonsdatter på Lonke, Rennebu.19
 • Lonche er oppført i folketellingen den 1 februar 1801 hos Ellev Jonsen og Lisbet Paulsdatter Nesje på Lonke, Rennebu.20
 • Lonche er oppført i folketellingen den 1 februar 1801 hos Anders Jensen og Randi Olsdatter på Lonke, Rennebu.21
 • Lonche er oppført i folketellingen den 1 februar 1801 hos Ole Ingbrigtsen og Marit Olsdatter Hårstad på Lonke, Rennebu.22
 • Lonche er oppført i folketellingen den 1 februar 1801 hos Even Andersen og Kari Olsdatter på Lonke, Rennebu.23
 • Anders Jensen er oppført i manntallet 1 januar 1815 på Lonkke, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Beret Ellevsdatter, Ole Olsen Lunche, Ingbor Evensdatter, Giertrud Evensdatter, Ole Ingbrigtsen, Giertrud Ellevsdatter, Kari Olsdatter, Jon Olsen, Paul Ellevsen, Ole Olsen, Ingbor Jonsdatter, Jon Ellevsen, Marit Olsdatter Hårstad, Ingebor Olsdatter, Ellev Jonsen, Erik Ellevsen, Randi Olsdatter, Even Andersen, Ole Anderss., Guri Pedersdatter, Marit Andersdatter, Jon Olson Lånke, Kari Olsdatter, Erik Olsen, Jens Anderss., Giertrud Olsdatter og Lisbet Paulsdatter Nesje24
 • Lonche er oppført i manntallet 1825 på Lunke, Rennebu.
  Gårdsnr     Gardsnavn     Fornavn     Farsnavn     Plass-/slektsnavn     Kjønn     Alder     Siv.stand     Yrke
  578     Lunke2     Jon     Olss.          M     44          
  578     Lunke2     Marit     Frederiksd.          K     43          
  578     Lunke2     Ingebor     Jonsd.          K     8          
  578     Lunke2     Frederik     Jonss.          M     4          
  578     Lunke2     Kari     Olsd.          K     52          
  578     Lunke2     Peder     Jonss.          M     31          
  578     Lunke2     Gjertrud     Evensd.          K     30          
  578     Lunke2     Kari     Pedersd.          K     7          
  578     Lunke2     Randi     Pedersd.          K     425          
 • Lonche er oppført i manntallet 1825 på Lunke, Rennebu.
  Gårdsnr     Gardsnavn     Fornavn     Farsnavn     Plass-/slektsnavn     Kjønn     Alder     Siv.stand     Yrke
  577     Lunke3     Povel     Ellevss.          M     31          
  577     Lunke3     Kari     Eriksd.          K     33          
  577     Lunke3     Ellev     Jonss.          M     69          
  577     Lunke3     Lisbet     Povelsd.          K     65          
  577     Lunke3     Jon     Ellevss.          M     29          
  577     Lunke3     Erik     Ellevss.          M     26          
  577     Lunke3     Marit     Lødensd.          K     27          
  577     Lunke3     Ellev     Povelss.          M     6          
  577     Lunke3     Gjertrue     Paulsd.          K     3          
  577     Lunke3     Anders     Jonss.          M     68          
  577     Lunke3     Jens     Anderss.          M     40          
  577     Lunke3     Marit     Jonsd.          K     33          
  577     Lunke3     Ole     Anderss.          M     25          
  577     Lunke3     Randi     Jensd.          K     9          
  577     Lunke3     Anders     Jenss.          M     7          
  577     Lunke3     Kjersti     Jensd.          K     1          
  577     Lunke3     Ole     Ingebrigtss.          M     65          
  577     Lunke3     Marit     Olsd.          K     72          
  577     Lunke3     Gjertrue     Olsd.          K     36          
  577     Lunke3     Kari     Olsd.          K     31          
  577     Lunke3     Briit     Olsd.          K     21          
  577     Lunke3     Jodda     Estensd.          K     125          
 • Lonche er oppført i manntallet 1825 på Lunke, Rennebu.
  Gårdsnr     Gardsnavn     Fornavn     Farsnavn     Plass-/slektsnavn     Kjønn     Alder     Siv.stand     Yrke
  578     Lunke1     Ole     Olss.          M     47          
  578     Lunke1     Guri     Pedersd.          K     45          
  578     Lunke1     Ingebor     Jonsd.          K     76          
  578     Lunke1     Even     Hellauss.          M     29          
  578     Lunke1     Kari     Larsd.          K     23          
  578     Lunke1     Ole     Olss.          M     13          
  578     Lunke1     Esten     Knudss.          M     29          
  578     Lunke1     Ingebor     Olsd.          K     14          
  578     Lunke1     Gjertrue     Olsd.          K     10          
  578     Lunke1     Gunnild     Olsd.          K     425          

Bokreferanser

 • .
  Rennebuboka Bind IV side 208

Resten

Kildehenvisninger

 1. [S594] Folketelling 1706 for Meldal, Sør-Trøndelag.
 2. [S408] Orkdal Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743: Folio 186 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24703/200
 3. [S408] Orkdal Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743: Folio 426b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24703/1
 4. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 141 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/1
 5. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 142b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/1
 6. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 550 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/1
 7. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 238 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/249
 8. [S333] Orkdal Skifteprotokoll nr. 9 1796 - 1805: Folio 449 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24708/1
 9. [S593] Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag: Person 1313.http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe
 10. [S593] Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag: Person 1310.http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe
 11. [S593] Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag: Person 1497.http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe
 12. [S593] Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag: Person 1496.http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe
 13. [S593] Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag: Person 1498.http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe
 14. [S594] Folketelling 1706 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 29a.
 15. [S598] Folketelling 1762 for Meldal, Sør-Trøndelag: Side 108.
 16. [S599] Meldal, Ekstraskatten 1766-72: Folio 15a.
 17. [S595] Folketelling 1769 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 60a.
 18. [S8] Folketelling 1801 Rennebu, Post 3827.
 19. [S8] Folketelling 1801 Rennebu, Post 3817.
 20. [S8] Folketelling 1801 Rennebu, Post 3798.
 21. [S8] Folketelling 1801 Rennebu, Post 3809.
 22. [S8] Folketelling 1801 Rennebu, Post 3813.
 23. [S8] Folketelling 1801 Rennebu, Post 3832.
 24. [S16] Folketelling 1815 Rennebu.
 25. [S40] Folketelling 1825 Meldal.
 26. [S8] Folketelling 1801 Rennebu, Post 3830.
 27. [S8] Folketelling 1801 Rennebu, Post 3831.
 28. [S8] Folketelling 1801 Rennebu, Post 3829.
 29. [S8] Folketelling 1801 Rennebu, Post 3800.
 30. [S8] Folketelling 1801 Rennebu, Post 3801.
 31. [S8] Folketelling 1801 Rennebu, Post 3802.
 32. [S8] Folketelling 1801 Rennebu, Post 3803.
 33. [S8] Folketelling 1801 Rennebu, Post 3804.
 34. [S8] Folketelling 1801 Rennebu, Post 3805.
 35. [S8] Folketelling 1801 Rennebu, Post 3811.
 36. [S8] Folketelling 1801 Rennebu, Post 3812.
 37. [S8] Folketelling 1801 Rennebu, Post 3815.
 38. [S8] Folketelling 1801 Rennebu, Post 3816.
 39. [S8] Folketelling 1801 Rennebu, Post 3819.
 40. [S8] Folketelling 1801 Rennebu, Post 3820.
 41. [S8] Folketelling 1801 Rennebu, Post 3821.
 42. [S8] Folketelling 1801 Rennebu, Post 3822.
 43. [S8] Folketelling 1801 Rennebu, Post 3823.
 44. [S8] Folketelling 1801 Rennebu, Post 3834.
 45. [S8] Folketelling 1801 Rennebu, Post 3835.