Løden Eriksen1

f. 1684, d. 1747

Familie: Randi Thoresdatter f. 1697, d. 1761

 • Den 2 juni 1747 ble det holdt skifte på Lunche, Rennebu, hos Randi Thoresdatter etter hennes ektemann Løden Eriksen imellom igjenlevende enke og deres barn, Rasmus Lødenson og Kari Lødensdatter Lånke. Enkens laugverge var Haagen Hoel. Formyndere for de umyndige barn var Knud Toresen og Erich Knudsen Øfne. Se gården Lonche for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  3Aa05 Folio 141

  Anno 1747 Fredagen den 2den Junii blev efter foregaaende Lovlig
  Intimation av Kierke bakerne, holden een rigtig Registering og vurdering till paafølgende
  skifte og deeling paa gaarden Lunch udi Renneboe tinglaug, hvor den ærlige og velagte Danne-
  qvinde Randii ThoresDaatter, efter hendes avdøde mand som boede mand som boede og døde paa ermelte
  gaard Lunch, den ærlige og velagte nu salige Dannemand Løden Erichsen, imellem benævnte Enkke
  paa den eene; og hendes med den salig mand udi ægsteskab tilsammen aflede tvende børn, een søn og een
  daatter Nafnlig Rasmus Lødensen gamell 16 aar og Kari Lødensdaatter gamell 14 aar paa den anden
  siide. Till Vurderingsmænd var av Kongelig Maits. foged Seigr. Edvard Mejer Ibsen opnævnt de tvende
  ærlige og velagte Dannemænd Lensmanden Erich Larsen Merch og Joen Lunch som begge mødte og efter
  Enkkens og hendes Laugværge, den Velagte Dannemand Haagen Hoels, samt Enkkens tilstedevær-
  ende børns giorde foreviisning over stefboehuusets tillhørende Ejendeele, vurderede sammen saaledes
  som følger:
  ...

  Folio 142b
  ...
  Til formyndere for de tvende u-myndige børn blev beskikket de efter Loven
  næst føde væderheftige værger nemlig for sønnen Rasmus Lødensen hans modrbroder
  den velagte Dannemand Knud Thoresen Haarstad; og for Karii LødensDaatter hendes næst
  sødskendebarn den velagte Dannemand Erich Knudsen Øfne; Ti bliver ...

  Orkdal skifteprot., Løden Erichsen Lånke, 2.6.1747, Rennebu

  Avdød: Løden Erichsen
  Enke: Randi Thorsesd.

  Barn:

  Rasmus Lødensen, 16 år
  Kari Lødensd., 14 år

  Enkens laugverge: Haagen Hool

  Formyndere for:
  Rasmus: hans modrbroder, Knud Thoresen Haarstad
  Kari: hendes næst søskendebarn, Erik Knudsen Øfne1

2a Body (Pt=N)

Kildehenvisninger

 1. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 141 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/1
 2. [S6] Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk, Rennebuboka Bind IV, Side 220.
 3. [S444] Orkdal Skifteprotokoll nr 3 1731 - 1735: Folio 212 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24702/1