Ingbor Evensdatter1,2

f. 1800

Familie: Jon Olsen f. 1790, d. 1853

6b Folketellinger (Pt=N)

7c Body (pt=N, Both, PO)

  • Ingbor Evensdatter.
    Gift med enkemann Jon Myren. Brukarar i Myrløkkja.3

Kildehenvisninger

  1. [S8] Folketelling 1801 Rennebu, Post 3835.
  2. [S16] Folketelling 1815 Rennebu, Post 1442.
  3. [S6] Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk, Rennebuboka Bind IV, Side 224.
  4. [S6] Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk, Rennebuboka Bind IV, Side 482.
  5. [S8] Folketelling 1801 Rennebu, Post 3832.
  6. [S16] Folketelling 1815 Rennebu.