Halsten Engelsen Sælen1

f. 1 januar 1687, d. circa 1747

Familie: Giødde Arensdatter

 • Halsten Engelsen Sælen ble født i 1687 i Rennebu2
 • Han was christened den 1 januar 1687 i Rennebu; Døbte
  Rennebu
  01 01 1687
  Halstein
  Engel Volds.2
 • Trolovelse for Halsten Engelsen Sælen og Giødde Arensdatter ble kunngjort den 12 mars 1715 i Rennebu
  Trolofved
  Rennebu
  12 3 1715
  Halsten Engels.
  Jaa Arnsd.

  Løden Hoel
  Jon Brasæt3
 • Halsten Engelsen Sælen døde circa 1747 i Rennebu1
 • Han ble gravlagt i 1747 i Rennebu.4
 • Den 2 juni 1747 ble det holdt skifte på Lunche, Rennebu, etter Halsten Engelsen Sælen imellom igjenlevende barn, en /1 person . Formyndere for de umyndige barn var Joen Olsen Lunch. Se gården Lonche for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  3Aa05 Folio 142b

  Anno 1747 Fredagen Den 2den Junii Blev Efter Forhen steede?
  Lovlig till lysning av kierkebakken holden een rigtig Registering og vurdering till paafølgende
  skifte og deeling paa een huusmandsplads kaldet Sæhlen under gaarden Lunch udi Renne-
  boe tinglaug beliggende efter avgangen Halsteen Engelsen som boede og døde paa ermelte plads
  Till rigtighed Imellem hans Eeneste efterladte næst føde arving som er hans afdøde daater
  søn nafnlig Michel Knudsen gamell 10 aar. Till Vurderingsmænd var av Kongelig Maits.
  foged Seigr. Edvard Mejer Ibsen opnævnt de tvende ærlige og velagte Dannemænd Nafnlig Lendsmanden
  Erich Larsen Merch og Knud Thoresen Horstad som begge ...
  ...
  Folio 143
  ...
  Og som ingen Sufficant Værge iblandt denne u-myndige egen slegt og Venner?
  befindes, saa bliver det ??? till formynder beskikket een u-beslægtet Dannemand nemlig
  den Velagte og Velforstandige mand Joen Olsen Lunch, som ..

  Orkdal skifteprot., Halsteen Engelsen Lånke, 2.6.1747, Rennebu

  Avdød: Halsteen Engelsen

  Arving:
  hans avdøde dattersønn, Michel Knudsen, 10 år

  Formynder: ubeslektet Joen Ols. Lunch1

2a Body (Pt=N)

 • Halsten Engelsen Sælen er i følge Tingbok nr 4 indstevnet på tinget den 30 juli 1714 på Horstad, Rennebu, for leyermaal.
  1A04 Folio 114

  Anno 1714

  d. 30 Julj paa Horstad i Rennebo

  Otte Evindsen Saugestad lod læse en bøxelseddel paa
  den halve paart udi Saugestad som er 1 øre 18 Mlaug udsted
  af landrotten Mag. Bastian Witt d. 11 December 1713

  Tron Olsen lod læse en bøxelseddel paa den gaards Skam-
  ferdsetter, skylder til hans Kongl. Majts 12 Mlaug, udsted af
  Kongl. Majts foget Sr. Hans Ibsen d. 2 Junj 1714

  Sr. Christen Brun lod læse en bøxelseddel paa en ?????

  Folio 114b

  Peder Jensen Lie lod læse et skiøde paa en plaz beliggende
  imellem Sundset og Lie uden nogen leye at ligge for, kaldis
  Engelstrup?, som hand kiøbt haver af Contecteur Davit Tomesen
  d. 12 December 1713 huorimod almuen kunde berette at ???
  Platz skal ligge i Kongens Alminding, huorfor fogden ???
  at samme platz bør legges for leye

  for leyermaals bedrift var Indstefnet Jon Jonsen Staune
  og som hans Quinde er kommen for tilig tilkiendt at bøde 3 1 12

  Halsten Engelsen Hool var iligemaade for leyermaal
  Indstefnet, begaaed med Giødde Arensdatter beggis første forselse
  hand møtte og Quindfolched var siugforegaf tillige
  Haagen Hool at de vil Egte, saa som de bekiendis at være saa ud
  fattige at de iche kand svare fulde bøder, da gives dem herved
  Delativn at de inden neste ting ??? ??? at blive i
  ringeste trolovede, saa fremt de da iche ????????????

  ??? leyermaals sag imellem Siver Andersen Horstad og
  Kari Olsdatter Grindal huorom paa Fol: 110 er giort an???
  huor hans bekiendelse er at hand iche til dette siste barn er fader
  saa som hand iche har haft uden en gang med hende og det om
  trent en maaned før Jul.
  ...5

6b Folketellinger (Pt=N)

8 Diskusjoner, forum og research

 • Kan Halstein Engelsen Lånke være den samme som Halstein Engelsen Vold, døpt 1.1.1687 ?(søsken Rasmus Engelsen Vold, døpt 20.7.1684 og Dordi Engelsdt. Vold, døpt 20.8.1682).

Kildehenvisninger

 1. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 142b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/1
 2. [S627] Inger Bjørnaas avskrift av Meldal kirkebok 1682-98 døpte.
 3. [S623] Inger Bjørnaas avskrift av Meldal kirkebok 1705-25 vigde.
 4. [S246] Kirkebok Meldal 1725-1751: Side 363.
 5. [S609] Orkdal Tingbok nr 4 1711 - 1720.
 6. [S593] Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag: Person 1446.http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe
 7. [S594] Folketelling 1706 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 21a.
 8. [S622] Inger Bjørnaas avskrift av Meldal kirkebok 1705-25 døpte.