Lien 1/41

3a Bruk og Husmannsplasser

 • Lien 1/4 var bruk under Lien

  Kjente brukere med familie:

3b Bygslere

6a Folketellinger (Pt=S)

 • Joen og Tyri er oppført i manntallet 1 februar 1706 på Lien, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Maret.
  Pl Pl navn Status Fornavn Gårdsnavn Alder Merknad
  Joen 42
  q Tyri 35
  t Maret 403
 • Ole Jonsen og Marit Andersdatter er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Lien, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Brønnil Olsdatter Lien og Ingbor Andersdatter.
  451 Lien
  Bersvend Grut øde

  Huusplads Lien

  1. Ole Jonsen
  2. kone Marit Andersd
  3. datter Brønille Olsd
  4. Ind Ingbor Andersd. fp? blind4
 • Marit Andersdatter er oppført i manntallet 1 august 1769 på Lien, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Brønnil Olsdatter Lien.
  Nr Stilling FornavnFarsnavn Slektsnavn Siv.st/Fam.st. AlderKode GifttYrke Merknad
  1 Marit 60 7ugift
  2 Ingeborg Ind58 7ugift
  3 Brønil b32 45
 • Anders Anderson Lien og Kjersti Jacobsdatter er oppført i manntallet 20 mai 1815 på Lien, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Anders Andersen.
  Gardsnavn     Fornavn     Farsnavn     Plass-/slektsnavn     Kjønn     Alder     Siv.stand     Yrke     Merknad
  Lien     Anders     !!     Lien     M     43          Husmand     
  Lien     Kjersti     Jacobsd.          K     42               
  Lien     Anders     Anderss.          M     176               
 • Anders Anderson Lien er oppført i manntallet 1825 på Lien, Rennebu.
  Gårdsnr     Gardsnavn     Fornavn     Farsnavn     Plass-/slektsnavn     Kjønn     Alder     Siv.stand     Yrke
  451     Lien1     Anders     Anderss.          M     50          
  451     Lien1     Kjersti     Jacobsd.          K     527          

8 Diskusjoner, forum og research

Kildehenvisninger

 1. [S10] H. Halvorsen og J. Kosbergløkk, Rennebuboka Bind I, Side 17.
 2. [S10] H. Halvorsen og J. Kosbergløkk, Rennebuboka Bind I, Side 18.
 3. [S594] Folketelling 1706 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 19b.
 4. [S598] Folketelling 1762 for Meldal, Sør-Trøndelag: Side 69.
 5. [S595] Folketelling 1769 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 38a.
 6. [S16] Folketelling 1815 Rennebu.
 7. [S40] Folketelling 1825 Meldal.