Lien1

3a Bruk og Husmannsplasser

8 Diskusjoner, forum og research

Bokreferanser

  • .
    Rennebuboka Bind I side 17

Resten


  • Folketellinger og skifter:

Kildehenvisninger

  1. [S594] Folketelling 1706 for Meldal, Sør-Trøndelag.