Anders Anderson Hamrum1

f. 1728, d. 1789

Resten

  • Anders Anderson Hamrum tok over bygsla på Lien 1/4 .2

Kildehenvisninger

  1. [S10] H. Halvorsen og J. Kosbergløkk, Rennebuboka Bind I, Side 19.
  2. [S10] H. Halvorsen og J. Kosbergløkk, Rennebuboka Bind I, Side 18.