Lien1

3a Bruk og Husmannsplasser

  • Lien er husmannsplass under gården Lien

    Kjente brukere med familie:

3b Bygslere

6a Folketellinger (Pt=S)

8 Diskusjoner, forum og research

Kildehenvisninger

  1. [S10] H. Halvorsen og J. Kosbergløkk, Rennebuboka Bind I, Side 17.
  2. [S10] H. Halvorsen og J. Kosbergløkk, Rennebuboka Bind I, Side 18.
  3. [S593] Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag: Person 967.http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe
  4. [S594] Folketelling 1706 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 19b.