Gisnåsen 91/1 Åsbakken1

3a Bruk og Husmannsplasser

  • Gisnåsen 91/1 Åsbakken var bruk under Gisenaasen

    Kjente brukere med familie:

3b Bygslere

6a Folketellinger (Pt=S)

8 Diskusjoner, forum og research

Kildehenvisninger

  1. [S109] Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk, Rennebuboka Bind III, Side 304.
  2. [S109] Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk, Rennebuboka Bind III, Side 307.
  3. [S593] Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag: Person 1212.http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe
  4. [S594] Folketelling 1706 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 26b.