Gisenaasen1

3a Bruk og Husmannsplasser

4 Skifter og Tingbøker (Pt=S)

6a Folketellinger (Pt=S)

 • Ola Arntson Gisnås er oppført i manntallet 1701 på Gissenaas, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Nils Olsen, Knut Olsen, Mikkel Olsen, Arn Olssen og Jon Olsen.
  Id Side Sokn Gard
  484 483 57 Rennebu Gissenaas
  Id Førenamn Etternamn Alder Stilling
  1205 483 Ole Arends. 48 Hovedperson
  1206 483 Niels Olsen 13 Sønn
  1207 483 Knud Olsen* 11 Sønn
  1208 483 Michel Olsen* 5 Sønn
  1209 483 Aren Olsen* 3 Sønn
  1210 483 Joen Olsen* 1 Sønn23
 • Jertru er oppført i manntallet 1701 på Gissenaas, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Anders Joensen og Erich Jensen.
  Id Side Sokn Gard
  488 487 57 Rennebu Gissenaas
  Id Førenamn Etternamn Alder Stilling Merknad
  1214 487 Jertrud Hovedperson Enche
  1215 487 Anders Joens. 11 Sønn
  1216 487 Erich Joensen* 8 Sønn24
 • Olle Brun er oppført i manntallet 1701 på Gissenaas, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Sivert Amundsøn Gisenaas, Sjur Sjursen Gisnås og Haagen Siursen.
  Id Side Sokn Gard
  577 576 63 Rennebu Gissenaas
  Id Førenamn Etternamn Alder Stilling Merknad
  1478 576 Olle Brun 48 Husmann
  1479 576 Sifuer Ols. 11 Sønn
  1480 576 Sifuer Amunds. 46 Husmann Soldat
  1481 576 Sifr. Sifvers. 12 Sønn
  1482 576 Haagen Sifversen* 8 Sønn25
 • Marit er oppført i manntallet 1701 på Gissenaas, Rennebu.
  Id Side Sokn Gard
  487 486 57 Rennebu Gissenaas
  Id Førenamn Stilling Merknad
  1213 486 Marit Hovedperson Enche26
 • Rasmus Arntsen Gisnås og Eli er oppført i manntallet 1 februar 1706 på Gisenaasen, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Gisnåsen 91/1 Åsbakken , Elef Rasmussen, Arn Rasmussen, Brynil Rasmusdatter, Anne Rasmusdatter og Mari Rasmusdatter.
  Pl Pl navn Status Fornavn Gårdsnavn Alder Merknad
  - Rasmus Dalen? 40
  q Elli 38
  b Elef 8
  Aren 4
  Brynil 11
  Anne 6
  Mari 227
 • Ola Arntson Gisnås og Kirsti Mikkelsdatter Sundset er oppført i manntallet 1 februar 1706 på Gisenaasen, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Nils Olsen, Knut Olsen, Mikkel Olsen, Arn Olssen, Jon Olsen, Ola Olsen, Berit Olsdatter og Ingeborg Olsdatter.
  Pl Pl navn Status Fornavn Gårdsnavn Alder Merknad
  m Oluff 48
  q Kiersti 46
  b Nils 20
  Knud 18
  Michel 12
  Arn 9 (19?)
  Jon 6
  noch børn Oluf Olls. 4
  Beret 16
  Ingeborg 13
  hq Marit Michelsd. 50
  hq Marit Eleffsd. 5327
 • Sivert Amundsøn Gisenaas og Ingbor er oppført i manntallet 1 februar 1706 på Gisenaasen, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Haagen Siursen og Jens Siursen Gisenaasen.
  Pl Pl navn Status Fornavn Gårdsnavn Alder Merknad
  - Siffuer Aasen 44
  q Ingborg 44
  b Hogen 16
  Jens 827
 • Povel og Beret (?) er oppført i manntallet 1 februar 1706 på Gisenaasen, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Marit Povelsdatter og Ingebor Povelsdatter.
  Pl Pl navn Status Fornavn Gårdsnavn Alder Merknad
  ??? Povel 54
  q Beret 42
  b Marit 15
  Ingebor 427
 • Jertru er oppført i manntallet 1 februar 1706 på Gisenaasen, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Giertru, Anders Joensen og Erich Jensen.
  Pl Pl navn Status Fornavn Gårdsnavn Alder Merknad
  - Enchen Jertru 55
  b Giertru 19
  Anders 16
  Erich 1427
 • Knud Aasen er oppført i manntallet 1 februar 1706 på Gisenaasen, Rennebu.
  Pl Pl navn Status Fornavn Gårdsnavn Alder Merknad
  ??? Knud Aasen 27 Sold.
  q Magret 27
  b Ingbor 2
  hq Marit 6527
 • Halvor Haagensen og Inger Marie Halvardsdatter er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Gissenaas, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Halvard Halvardsen, Sigri Halvarsdatter og Haagen Halvarss..
  545 Gissenaas
  huusplads Hougen

  6. Halvor Haagens
  7. kone Marie Halvord

  venstre kolonne

  No6
  6. Halv. Halvorsen 7 aar
  7. Siri Halvorsd 4 aar
  8. Haagen Halvors 2 aar28
 • Ole Arnsen og Bryniold Pedersdatter er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Gissenaas, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Marit Olsdatter, Guri Olsdatter og Mali Olsdatter.
  542 Gissenaas
  Particip

  1. Ole Arns sold
  2. kone Brønil Pedersd
  3. t.dreng Niels Arns
  4. t.pige Giertrud Eriksd
  5. gut Andreas Gunders?
  6. hos sig haver Mali Olsd
  7. hos sig haver Ole Ols løsggr

  venstre kolonne

  1. Siri Arnsd 7 aar
  2. Marit Olsd 4 aar
  3. Guri Olsd 2 aar (overstrøket)
  4. Mali Olsd 1/2 aar (overstrøket)

  huusplads Løchen

  8. Ole Mogensen
  9. kone Guru Erichsd
  10. Inderst Mogens Olsen

  venstre kolonne

  5. Maritte Olsd 11 aar til haaven?
  6. Ane Olsd 6 aar
  7. Guru Olsd 2 aar29
 • Rasmus Arnsen og Giertrud Andersdatter er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Gissenaas, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Anders Rasmus*, Marite Rasmus*, Berit Rasmus*, Eli Rasmus*, Ole Siversen, Marithe Asbiørnsdatter, Arn Olsen, Guri Olsdatter og Siri Olsdatter Gisnås.
  544 Gissenaas
  selfejer

  1. Rasmus Arns S?
  2. kone Giertrud Andersd?
  3. t.pige Maren Arnsd

  venstre kolonne

  1. Marit 7 aar
  2. Anders 5 aar
  3. Berit 3 aar
  4. Eli Rasmusd 1 aar

  huusplads B???

  4. Ole Siurs
  5. kone Marit Asbiørnsd
  6. søn Siur Olsen
  7. søn Arn Olsen
  8. dat Guri Olsd

  venstre kolonne

  5. Siri Olsd 9 aar28
 • Siver Hagensen og Kari Iversdatter er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Gissenaas, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Haagen Siverssen, Poul Siverssen, Kari Siversdatter, Ingeborg Siversdatter og Giertrud Siversdatter.
  545 Gissenaas
  selfejer

  1. Siur Haagens
  2. kone Kari Iversd
  3. søn Iver Siurs
  4. dat Siri Siurs
  5. dat Kari Siursd

  venstre kolonne

  1. Ingbor Siursd 28 May 1752
  2. Haagen Siurs 8 aar
  3. Povel Siurs 6 aar
  4. Giertrud Siursd 4 aar
  5. Guru Siursd 1 aar død 176328
 • Ole Ellefsen og Kari Andersdatter er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Gissenaas, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Hågen Olsen, Ellev Olsen og Margrethe Andersdatter Krogbechen.
  543 Gissenaas
  selfejer

  1. Ole Ellefsen
  2. kone Kari Andersd
  3. søn Haache Olsen
  4. hos sig haver Margreth Andersd

  venstre klolonne

  1. Ellef Ols 8 oct 175228
 • Even Erichs. er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Gissenaas, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Anne Rasmusdatter, Ingeborg Erichsdatter, Arnt Jensson Gisnås, Siri Olsdatter og Jens Arnsen.
  546 Gissenaas
  Even Erichs Sundset overstrøket
  selfej

  1. Even Erichs
  2. Jens Erichsen Sold
  3. Ind Ane Rasmusd Ek.
  4. pige Ingbor Erichsd

  huusplads Gissenaas

  5. Arn Jensen Sold
  6. kone Siri Olsd

  venstre kolonne

  N5

  1. Randi Arnsd 9 aar
  2. Jens Arns 6 aar
  3. Olou Arnsd 4 aar
  4. Ole Arns 2 maaned28
 • Gisenaasen er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Gissenaas, Rennebu.
  547 Gissenaas
  Hans Olsen Ind overstrøket
  Particip

  1. Ole Jonsen
  2. kone Giertrud Olsd
  3. søn Ole Ols
  4. søn Knud Ols
  5. dat Lusie Olsd
  6. hos sig haver Guru Olsd
  Jon Olsen fra Fridstad d 1 Junj 1763

  venstre kolonne

  1. Maren Olsd 8 aar
  2. Siri Olsd 5 aar28


 • Gisenaasen er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Gissenaas, Rennebu.
  546 Gissenaas
  selfejer

  1. Enk Ragnil Evensd
  2. hos sig haver Even Ols
  3. kone Maret Simonsd
  4. datter Marit Evensd

  venstre kolonne

  1. Ragnil Evensd d. 13 feb 1752
  2. Ole Evens 4 aar28
 • Kari Iversdatter er oppført i ekstraskatten 1 januar 1766 på Gissenaas, Rennebu.
  Gårdnr:54530
 • Ole Arnsen og Bryniold Pedersdatter er oppført i ekstraskatten 1 januar 1766 på Gissenaas, Rennebu.
  Gårdnr:54231
 • Rasmus Arnsen og Giertrud Andersdatter er oppført i ekstraskatten 1 januar 1766 på Gissenaas, Rennebu.
  Gårdnr:54430
 • Ole Ellefsen og Kari Andersdatter er oppført i ekstraskatten 1 januar 1766 på Gissenaas, Rennebu.
  Gårdnr:54331
 • Even Erichs. og Ingeborg Erichsdatter er oppført i ekstraskatten 1 januar 1766 på Gissenaas, Rennebu.
  Gårdnr:54630
 • Kari Iversdatter er oppført i manntallet 1 august 1769 på Gissenaas, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Iver Siverssen, Haagen Siverssen, Poul Siverssen, Kari Siversdatter, Ingeborg Siversdatter, Giertrud Siversdatter, Halvor Haagensen, Inger Marie Halvardsdatter, Halvard Halvardsen, Haagen Halvarss., Amund Halvardsen, Sjur Halvardsen, Sigri Halvarsdatter og Kristina Halvardsdatter.
  Nr Stilling FornavnFarsnavn Slektsnavn Siv.st/Fam.st. AlderKode GifttYrke Merknad
  1 Kari Iversd 50 7ugift
  2 Iver b23 3
  3 Haken b14 2
  4 Paul b12 2
  5 Kari b18 3
  6 Ingeborg b17 3
  7 Giertrud b10 2
  8PHalvar 44 6gift
  9kMaria 40 5gift
  10 Halvar Halvar* b14 2
  11 HakenHalvar* b10 2
  12 AmundHalvar* b31
  13 Sjur Halvar* b11
  14 SigriHalvar* b12 2
  15 Kristina Halvar* b6132
 • Ole Arnsen og Bryniold Pedersdatter er oppført i manntallet 1 august 1769 på Gissenaas, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Arnt Olsen, Guri Olsdatter og Maline Olsdatter.
  Nr Stilling FornavnFarsnavn Slektsnavn Siv.st/Fam.st. AlderKode GifttYrke Merknad
  1 OleArnsen 37 5gift Land.
  2kBrønel 37 5gift
  3 Aren Ole* b51
  4 Guri Ole* b31
  5 Malina Ole* b21
  6 Michel ti 20 3
  7POle 52 7gift
  8kGuru 52 7gift
  9 Anne Ole* b12 2
  10 RangnilleOle* b92
  11 IndMali 73 7ugift33
 • Rasmus Arnsen og Giertrud Andersdatter er oppført i manntallet 1 august 1769 på Gissenaas, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Anders Rasmus*, Aren Rasmus*, Aren Rasmus*, Marite Rasmus*, Berit Rasmus*, Eli Rasmus*, Ole Siversen, Marithe Asbiørnsdatter, Arn Olsen og Guri Olsdatter.
  Nr Stilling FornavnFarsnavn Slektsnavn Siv.st/Fam.st. AlderKode GifttYrke Merknad
  1 Rasmus 40 5gift
  2kGiertrud 47 6gift
  3 Anders Rasmus* b12 2
  4 Aren Rasmus* b51
  5 Aren Rasmus* b11
  6 Marite Rasmus* b15 2
  7 BeritRasmus* b10 2
  8 EliRasmus* b81
  9POleSiversen 55 7gift
  10 kMarit 59 7gift
  11 Aren 22 3
  12 Guru 19 333
 • Ole Ellefsen og Kari Andersdatter er oppført i manntallet 1 august 1769 på Gissenaas, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Ellev Olsen.
  Nr Stilling FornavnFarsnavn Slektsnavn Siv.st/Fam.st. AlderKode GifttYrke Merknad
  1 OleEllefsen 56 7gift
  2kKari 59 7gift
  3 Ole ti 67 7ugift
  4 Elev Ole* b17 3
  5IndMarite 55 7ugift33
 • Even Erichs. og Ingeborg Erichsdatter er oppført i manntallet 1 august 1769 på Gissenaas, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Ole Even*, Erich Even* og Ane Even*.
  Nr Stilling FornavnFarsnavn Slektsnavn Siv.st/Fam.st. AlderKode GifttYrke Merknad
  1 Even Erichs. 37 5gift
  2 Ingbor 33 5gift
  3 OleEven* b61
  4 ErichEven* b11
  5 AneEven* b31
  6IndAnne 70 7ugift
  7IndKari 48 6ugift32
 • Halvard Hågensen er oppført i manntallet 1 januar 1815 på Gisenaas, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Jens Arnsen, Mikkel Halvarsen, Peder Pederss., Sjur Sjurss., Knud Perss., Guru Knudsdatter, Marit Torgersdatter, Engel Pederss., Kari Ellevsdatter, Arn Jensen, Sigri Halvarsdatter, Peder Pederss. Gisenaas, Ellev Sjurss. Gisenaas, Ellev Haagenss., Halvar Jensen, Giertrud Jensdatter, Arn Olsen, Haagen Halvarss., Peder Pederss., Even Sjurss., Kari Engelsdatter, Maria Jensdatter Gisnås, Peder Pederss., Tron Angrimsen d.y., Mille Olsdatter, Mekkel Haagenss., Ole Jensen, Ingbor Trondsdatter, Ole Arnss. Gisenaas, Arn Tronsen og Marit Sjursdatter34
 • Gisenaasen er oppført i manntallet 1825 på Gissenaas, Rennebu.
  Gårdsnr     Gardsnavn     Fornavn     Farsnavn     Plass-/slektsnavn     Kjønn     Alder     Siv.stand     Yrke
  546     Gissenaas4     Arnt     Jenss.          M     38          
  546     Gissenaas4     Guri     Thoresd.          K     32          
  546     Gissenaas4     Sigri     Arnsd.          K     6          
  546     Gissenaas4     Thore     Arntss.          M     5          
  546     Gissenaas4     Jens     Arntss.          M     4          
  546     Gissenaas4     Sigri     Arntsd.          K     235          
 • Gisenaasen er oppført i manntallet 1825 på Gissenaas, Rennebu.
  Gårdsnr     Gardsnavn     Fornavn     Farsnavn     Plass-/slektsnavn     Kjønn     Alder     Siv.stand     Yrke
  545     Gissenaas6     Johan     Johanss.          M     62          
  545     Gissenaas6     Haagen     Halvorss.          M     64          
  545     Gissenaas6     Karen     Ellevsd.          K     63          
  545     Gissenaas6     Halvor     Haagenss.          M     30          
  545     Gissenaas6     Ellev     Haagenss.          M     22          
  545     Gissenaas6     Mikkel     Haagenss.          M     20          
  545     Gissenaas6     Chatharine     Mikkelsd.          K     1835          
 • Gisenaasen er oppført i manntallet 1825 på Gissenaas, Rennebu.
  Gårdsnr     Gardsnavn     Fornavn     Farsnavn     Plass-/slektsnavn     Kjønn     Alder     Siv.stand     Yrke
  543 og 544     Gissenaas3     Tron     Angrimss.          M     64          
  543 og 544     Gissenaas3     Mille     Olsd.          K     58          
  543 og 544     Gissenaas3     Arnt     Tronss.          M     26          
  543 og 544     Gissenaas3     Maret     Pedersd.          K     16          
  543 og 544     Gissenaas3     Peder     Hanss.          M     7035          
 • Gisenaasen er oppført i manntallet 1825 på Gissenaas, Rennebu.
  Gårdsnr     Gardsnavn     Fornavn     Farsnavn     Plass-/slektsnavn     Kjønn     Alder     Siv.stand     Yrke
  542     Gissenaas1     Karen     Engelsd.          K     54          
  542     Gissenaas1     Engel     Pederss.          M     18          
  542     Gissenaas1     Ole     Halvorss.          M     33          
  542     Gissenaas1     Marit     Pedersd.          K     20          
  542     Gissenaas1     Mette     Pedersd.          K     15          
  542     Gissenaas1     Guri     Ingebrigtsd.          K     77          
  542     Gissenaas1     Ane     Henrichsd.          K     12          
  542     Gissenaas1     Peder     Pederss.          M     45          
  542     Gissenaas1     Guri     Knudsd.          K     45          
  542     Gissenaas1     Knud     Pederss.          M     11          
  542     Gissenaas1     Peder     Pederss.          M     8          
  542     Gissenaas1     Ingeborg     Pedersd.          K     26          
  542     Gissenaas1     Jon     Anderss.          M     2          
  542     Gissenaas1     Sigri     Simensd.          K     7635          
 • Gisenaasen er oppført i manntallet 1825 på Gissenaas, Rennebu.
  Gårdsnr     Gardsnavn     Fornavn     Farsnavn     Plass-/slektsnavn     Kjønn     Alder     Siv.stand     Yrke
  548     Gissenaas7     Marit     Torgersd.          K     73     E     Hmd.35
 • Gisenaasen er oppført i manntallet 1825 på Gissenaas, Rennebu.
  Gårdsnr     Gardsnavn     Fornavn     Farsnavn     Plass-/slektsnavn     Kjønn     Alder     Siv.stand     Yrke
  541     Gissenaas2     Ellev     Sivertss.          M     41          
  541     Gissenaas2     Maren     Amundsd.          K     39          
  541     Gissenaas2     Rasmus     Larss.          M     18          
  541     Gissenaas2     Sjur     Ellevss.          M     9          
  541     Gissenaas2     Ingeborg     Ellevsd.          K     1          
  541     Gissenaas2     Ingri     Sivertsd.          K     32          
  541     Gissenaas2     Klemmet     Olss.          M     74          
  541     Gissenaas2     Guru     Olsd.          K     69          
  541     Gissenaas2     Ole     Amundss.          M     3735          
 • Gisenaasen er oppført i manntallet 1825 på Gissenaas, Rennebu.
  Gårdsnr     Gardsnavn     Fornavn     Farsnavn     Plass-/slektsnavn     Kjønn     Alder     Siv.stand     Yrke
  546     Gissenaas5     Ingebrigt     Olss.          M     57          
  546     Gissenaas5     Marit     Olsd.          K     49          
  546     Gissenaas5     Kjersti     Haldoesd.          K     28          
  546     Gissenaas5     Ole     Mikkelss.          M     3435          
 • Gisenaasen er oppført i manntallet 1825 på Broen under Gissenaas, Rennebu.
  Gårdsnr     Gardsnavn     Fornavn     Farsnavn     Plass-/slektsnavn     Kjønn     Alder     Siv.stand     Yrke
  546     Broen1     Jens     Arntss.          M     73          
  546     Broen1     Maria     Jensd.          K     36          
  546     Broen1     Ingeborg     Ulriksd.          K     29          
  546     Broen1     Kari     Hansd.          K     13          
  546     Broen1     Jens     Sivertss.          M     1          
  546     Broen1     Ole     Jenss.          M     2835          

8 Diskusjoner, forum og research

Bokreferanser

 • .
  Rennebuboka Bind III side 301

Resten


 • Folketellinger og skifter:

Kildehenvisninger

 1. [S594] Folketelling 1706 for Meldal, Sør-Trøndelag.
 2. [S410] Orkdal Skiftedesignasjon 1688-1796: Side 38.
 3. [S408] Orkdal Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743: Folio 320b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24703/1
 4. [S408] Orkdal Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743: Folio 477b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24703/1
 5. [S408] Orkdal Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743: Folio 498b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24703/1
 6. [S408] Orkdal Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743: Folio 543 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24703/561
 7. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 89 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/1
 8. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 491b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/1
 9. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 518b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/1
 10. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 99b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 11. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 387b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 12. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 607b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 13. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 439b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/451
 14. [S463] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795: Folio 60 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24707/1
 15. [S463] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795: Folio 76 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24707/1
 16. [S463] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795: Folio 441b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24707/1
 17. [S333] Orkdal Skifteprotokoll nr. 9 1796 - 1805: Folio 35b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24708/44
 18. [S333] Orkdal Skifteprotokoll nr. 9 1796 - 1805: Folio 72b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24708/81
 19. [S77] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1806 - 1823 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24709/1
 20. [S454] Orkdal Skifteslutningsprotokoll 1805 - 1826: Folio 403 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24710//1
 21. [S77] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1806 - 1823: Side 669 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24709/1
 22. [S77] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1806 - 1823: Side 764 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24709/1
 23. [S593] Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag: Person 1205.http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe
 24. [S593] Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag: Person 1214.http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe
 25. [S593] Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag: Person 1478.http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe
 26. [S593] Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag: Person 1213.http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe
 27. [S594] Folketelling 1706 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 26b.
 28. [S598] Folketelling 1762 for Meldal, Sør-Trøndelag: Side 95.
 29. [S598] Folketelling 1762 for Meldal, Sør-Trøndelag: Side 94.
 30. [S599] Meldal, Ekstraskatten 1766-72: Folio 14a.
 31. [S599] Meldal, Ekstraskatten 1766-72: Folio 13b.
 32. [S595] Folketelling 1769 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 54b.
 33. [S595] Folketelling 1769 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 54a.
 34. [S16] Folketelling 1815 Rennebu.
 35. [S40] Folketelling 1825 Meldal.