Mærk1

3a Bruk og Husmannsplasser

 • Mærk var bruk under Merche

  Kjente brukere med familie:

3b Bygslere

6a Folketellinger (Pt=S)

8 Diskusjoner, forum og research

Kildehenvisninger

 1. [S10] H. Halvorsen og J. Kosbergløkk, Rennebuboka Bind I, Side 126.
 2. [S10] H. Halvorsen og J. Kosbergløkk, Rennebuboka Bind I, Side 133.
 3. [S593] Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag: Person 991.http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe
 4. [S594] Folketelling 1706 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 20b.
 5. [S598] Folketelling 1762 for Meldal, Sør-Trøndelag: Side 72.
 6. [S598] Folketelling 1762 for Meldal, Sør-Trøndelag: Side 71.
 7. [S599] Meldal, Ekstraskatten 1766-72: Folio 10b.
 8. [S595] Folketelling 1769 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 39b.
 9. [S8] Folketelling 1801 Rennebu, Post 2478.