Ola Olson Bakk1

f. 1715, d. 1792

Familie: Kari Larsdatter Mærk f. 1722, d. 1815

 • Den 24 mai 1793 ble det holdt skifte på Bach, Rennebu, hos Kari Larsdatter Mærk etter hennes ektemann Ola Olson Bakk imellom igjenlevende enke og deres barn, Lars Olsen, Arnt Olson Bakk, Sjur Olson Bakk, Giertrud Olsdatter, Randi Olsdatter, Kari Olsdatter Bakk, Kari Olsdatter og Marit Olsdatter. Enkens laugverge var Erik Larsson Mærk. Se gården Bach for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  3Aa08 Folio 584-586

  Anno 1793 Fredagen den 24de May

  Sted: Bach udi Renneboe tinglaug hos Kari Larsdatter

  Hovedperson: hendes ved døden avgangen mand ole Olsen

  Arvinger: hans forbenævnte efterlevende Enke og de med den sl. avdøde mand i et kiært egteskab sammen avlede og igienlevende 8 børn
  1. Lars Olsen, hiemme? og over myndig aars alder
  2. Arnt Olsen Loeholte, over myndige aar
  3. Sivert Olsen, over myndige aar og boede her paa gaarden
  4. Gjertrud Olsdatter gift med Engel Jonsen og boende paa gaarden Vold her i tinglauget
  (Nummer 5 mangler, men senere nevnes hun som Randi Olsdatter Hoel)
  6. Karie Olsdatter gift med Knut Olsen og boende paa gaarden Tverdal
  7. Kari Olsdatter den yngre fæstet til Arnt Erichsen Grindal
  8. Marithe Olsdatter gammel 30 aar, ugift og værende hiemme hos sin moder, formynder hendes svoger Knud Olsen Tverdal

  Laugværge for enken: hendes broder Erich Lauritzen Merch

  Vurderingsmenn: lensmanden Thor Knudsen Haarstad og Jon Ellevsen Vold

  Sum formue : 646 1 2
  Sum gjeld : 38 2 10
  Igjen å arve: 607 2 168

2a Body (Pt=N)

6b Folketellinger (Pt=N)

 • Ola Olson Bakk og Kari Larsdatter Mærk er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Bach, Rennebu.
  468 Bach
  selfejer

  1. Ole Olsen
  2. kone Kari Larsd
  3. t.dreng Even Olsen
  NB Soldat Ole Torgers, fra Fridrichstad 1 Junij 1763 tiener
  4. hos sig haver Erich Ols. løsggr
  5. hos sig haver Marit Siursd E

  ventre kolonne:

  1. Ole Ols. 26 Mart 1752
  2. Lars Olsen 8 aar
  3. Arn Ols. 4 aar
  4. Giertrud Olsd 6 aar
  5. Randi Olsd 2 aar

  huusplads Højdale

  6. Torger Jørgen
  7. kone Eli Andersd
  8. dat Mali Torgersd
  9. dat Gunil Torgersd
  10. Indstr. Ole Anders. tulled?

  venstre kolonne:

  9 Erick Rasmusen uægte d. 31 octr 176214
 • Ola Olson Bakk og Kari Larsdatter Mærk er oppført i ekstraskatten 1 januar 1766 på Bach, Rennebu.
  Gårdnr:4687
 • Ola Olson Bakk og Kari Larsdatter Mærk er oppført i manntallet 1 august 1769 på Bach, Rennebu.
  Nr Stilling FornavnFarsnavn Slektsnavn Siv.st/Fam.st. AlderKode GifttYrke Merknad
  1 OleOlsen 50 7giftt
  2 Kari Larsd 40 5giftt
  3SønOleOle* b18 3
  4 Lars Ole* b15 2
  5 AneOle* b11 2
  6 Sjur Ole* b31
  7 Giertrud Ole* b13 2
  8 RandiOle* b81
  9 MaritOle* b51
  10 Kari Ole* b11
  11 Ragnild t30 4
  12 Gunhild t21 3
  13 ErichOls. t36 5ug.
  14 PTorger m63 7giftt
  15 Eli h58 7giftt
  16 GunilTorger* b28 4
  17 Giertrud Torger* b23 3
  18 ErichTorger* b61
  19 OleTorger* b116

Resten

Kildehenvisninger

 1. [S10] H. Halvorsen og J. Kosbergløkk, Rennebuboka Bind I, Side 347.
 2. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 522 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/533
 3. [S408] Orkdal Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743: Folio 528b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24703/1
 4. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 532 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/1
 5. [S10] H. Halvorsen og J. Kosbergløkk, Rennebuboka Bind I, Side 348.
 6. [S595] Folketelling 1769 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 41a.
 7. [S599] Meldal, Ekstraskatten 1766-72: Folio 11a.
 8. [S463] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795: Folio 584 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24707/598
 9. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 533 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/1
 10. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 653 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 11. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 288b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/300
 12. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 533b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/1
 13. [S463] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795: Folio 290 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24707/1
 14. [S598] Folketelling 1762 for Meldal, Sør-Trøndelag: Side 75.