Lødden Aas1

Familie: Marit Rasmusdatter f. circa 1650

2a Body (Pt=N)

 • Lødden Aas er i følge Tingbok nr 2 indstevnet på tinget den 18 oktober 1697 på Hool, Rennebu.
  1A02 Folio 56-57b

  Anno 1697 18 octobr paa Hool i Rennebo

  Løden Aas hafde i Rette ladet indstefne Sifr Myren for hand
  hafde i Sommer slaget hans quinde i bumarchen med en øxe, da hun
  skulle giete hendis Creatur og det ud. ringeste brøde som hunsad og søm
  med paa et klæde Da slog hand hende 2 slaug og det 3de i ??? da hun stod op, S??
  at afbevise foreviste hun her for Retten samme blodige Klæde.
  Sifr Myren møtte her for Retten at tilstod at hand hafde gifved hende
  Et Paa Slaug fordi hun giette inde i hans løche og Efter hans tiltale til
  hende gaf ham usømmelig ord, bad derfor om formildelig dom
  Løden Aas sagde at den lille løche er indgiert af deris fællis bumarvh
  Paastod derfor hand bør bet. hans quinde for Suir og 14 dags arbeide
  med ??? prosses omkostning.
  Thi blef saaledis dømt og afsagt at som Sifr Myren iche allene
  self har for Retten tilstaar saadan formastelse og har giort Marit
  Aas blødende, men End ogsaa quindens ...

  Ellef Lie hafde i Rette stefnt Clemmed VangsEng for 3 ort
  hand hannem skyldig er for et hestekiøb, Clemed Vangseng møtte
  og Paastod, Vil hafve half Penge tilbage igien Saa som hesten
  hafde trol??? og ham det ey tilkiende gifved, huilchen hest
  Clemed Solte til Sifr Halland for 3 R 3 ort som viste dens
  lyde, da efter denne sags leylighed kiendis saaledis
  at Clemed Broholt burde at tilbyde hesten igien til Ellef
  Eftter som hand hafde trol??? sid. hand fich den i sin Verge?
  huorfor hand iche kand søge hestens halfve verdi igien
  hos Ellef Lie, men Sifr Halland som d. kiøbte og viste
  dens lyde bør hafve ...3

Kildehenvisninger

 1. [S626] Inger Bjørnaas avskrift av Meldal kirkebok 1682-98 vigde.
 2. [S249] Kirkebok Meldal 1682-1698: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read
 3. [S605] Orkdal Tingbok nr 2 1695 - 1704.
 4. [S627] Inger Bjørnaas avskrift av Meldal kirkebok 1682-98 døpte.