Herrem1

3a Bruk og Husmannsplasser

4 Skifter og Tingbøker (Pt=S)

6a Folketellinger (Pt=S)

 • Ola Arntson Haugen er oppført i manntallet 1701 på Herrum, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Tarald Ingbretsen Aas.
  Id Side Sokn Gard
  408 407 52 Rennebu Herrum
  Id Førenamn Etternamn Alder Stilling Merknad
  1004 407 Ole Arnes. 36 Hovedperson
  1005 407 Tarald Ingbrets. Aas 20 Tjener Reserve10
 • Herrem er oppført i manntallet 1701 på Herrum, Rennebu.
  Id Side Sokn Gard
  409 408 53 Rennebu Herrum
  Id Førenamn Etternamn Alder Stilling
  1006 408 Svend Knus. (!!) 40 Hovedperson11
 • Herrem er oppført i manntallet 1701 på Herrem, Rennebu.
  Id Side Sokn Gard
  560 559 62 Rennebu Herrem
  Id Førenamn Etternamn Alder Stilling Merknad
  1444 559 Per Einers. 56 Husmann Gl. soldat
  1445 559 Joen Ols. 30 Innerst Gl. tambuer12
 • Torger Olsen er oppført i manntallet 1701 på Herrum, Rennebu.
  Id Side Sokn Gard
  407 406 52 Rennebu Herrum
  Id Førenamn Etternamn Alder Stilling
  1002 406 Torger Olsen 55 Hovedperson
  1003 406 Ejner Peders. Stafne 21 Tjener13
 • Marithe Torgiersdatter Hoff er oppført i manntallet 1 februar 1706 på Herrem, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Karen Pålsdatter, Mali Olsdatter, Pål Olson og Arnt Olson.
  Pl Pl navn Status Fornavn Gårdsnavn Alder Merknad
  - Even Herrem 32
  q Maret -
  børn Kari 10
  Mallj 7
  Povel 5
  børn Aren 1
  tf Ingbricht 30
  Endre 14
  Beret 29
  Jertru 1614
 • Herrem er oppført i manntallet 1 februar 1706 på Herrem, Rennebu.
  Pl Pl navn Status Fornavn Gårdsnavn Alder Merknad
  - Suend Herem 40
  børn Ingbor 18
  tf Mallj 4414
 • Herrem er oppført i manntallet 1 februar 1706 på Herrem, Rennebu.
  Pl Pl navn Status Fornavn Gårdsnavn Alder Merknad
  ??? Halvor 47
  q Barbro 49
  børn Kari 10
  Olle 814
 • Herrem er oppført i manntallet 1 februar 1706 på Herrem, Rennebu.
  Pl Pl navn Status Fornavn Gårdsnavn Alder Merknad
  ??? Guri 66
  Peder 62
  hans moder Ildri 46
  q Ragnild 42
  h qvinde Maret 5014
 • Torger Olsen og Brynild Siversdatter er oppført i manntallet 1 februar 1706 på Herrem, Rennebu.
  Pl Pl navn Status Fornavn Gårdsnavn Alder Merknad
  m Torger 62
  q Brønild 62
  tienere Ingbricht 30 Soldat
  Rasmus 1414
 • Torger Ingebrigtson Herrem og Randi Arnsdatter er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Herem, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Arnt Torgerson Herrem, Ingbrigt Torgersen, Ingeborg Torgersdatter Herrem, Ane Torgersdatter, Ane Torgersdatter, Marit Torgersdatter og Giertrud Torgiersdatter.
  462 Herum
  selfejer

  1. Torger Ingebrets
  2. kone Randi Arnsd
  3. søn Arn Torgersen
  4. søn Inbret Torgersen 22 Novbr 1750
  5. datter Ingbor Torgersd
  6. datter And Torgersd
  7. dat And Torgersd
  8. hos sig haver Joen Engebrets løsggr

  1. Marit Torgersd 9 aar
  2. Giertrud Torgersd 5 aar15
 • Erik Erikson Herrem og Kjersti Andersdatter Hoff er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Herum, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Ola Erikson Herrem, Even Erikson Herrem, Marit Eriksdatter Herrem, Marit Eriksdatter Herrem, Anders Erikson Herrem, Gjertrud Rejersdatter Reberg og Erik Anderson.
  464 Herum
  selfejer

  1. Erich Erichs
  2. kone Kirstie Andersd
  3. søn Ole Erichs
  4. Even Erichs
  5. datter Marit Erichsd
  6. dat Marit Erichsd
  7. hos sig haver Anders Erichs
  8. kone Giertrud Rejersd

  Venstre kolonne:

  No 7
  1. Erich Anders 22 uger (død tilføyd senere)15
 • Karen Pålsdatter er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Herum, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Marithe Engelsdatter.
  464 Herum
  Huusplads Sandbechen

  9. Enche Kari Povelsd vanfør fattig
  10. datter Marit Engelsd15
 • Karen Axeldatter Tønder er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Herum, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Ola Torgerson Herrem.
  463 Herum
  selfejer

  1. Løyt. Enche Md. Karen Hoff
  2. t.dreng Jonas Larsen
  3. t.pige Marit Jonsd
  4. hos sig haver Emnd Ole Torgers sold
  5. hos sig haver Randi Evensd
  6. hos sig haver Kari Olsd tp vanfør15
 • Torger Ingebrigtson Herrem og Randi Arnsdatter er oppført i ekstraskatten 1 januar 1766 på Herem, Rennebu.
  Gårdnr:46216
 • Anders Erikson Herrem og Gjertrud Rejersdatter Reberg er oppført i ekstraskatten 1 januar 1766 på Herum, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Erik Erikson Herrem og Kjersti Andersdatter Hoff.
  Gårdnr:464???16
 • Ola Torgerson Herrem og Kari Jonsdatter Hoset er oppført i ekstraskatten 1 januar 1766 på Herum, Rennebu.
  Gårdnr:46316
 • Torger Ingebrigtson Herrem og Randi Arnsdatter er oppført i manntallet 1 august 1769 på Herrem, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Arnt Torgerson Herrem, Ingbrigt Torgersen, Ingeborg Torgersdatter Herrem, Ane Torgersdatter, Marit Torgersdatter og Giertrud Torgiersdatter.
  Nr Stilling FornavnFarsnavn Slektsnavn Siv.st/Fam.st. AlderKode GifttYrke Merknad
  1 Torger Ingebrets. m61 7giftt
  2 RandiArnsd h53 7giftt
  3 ArnTorgers. b21 3 Sold.
  4 Ingebret Torger* b19 3
  5 Ingbor Torger* b28 4
  6 AneTorger* b20 3
  7 MaritTorger* b16 3
  8 Giertrud Torger* b11 217
 • Anders Erikson Herrem og Gjertrud Rejersdatter Reberg er oppført i manntallet 1 august 1769 på Herem, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Erik Andersen, Reier Anderson Myre, Brønnil Andersdatter, Erik Erikson Herrem, Kjersti Andersdatter Hoff, Karen Pålsdatter, Erich Engelsen og Marithe Engelsdatter.
  Nr Stilling FornavnFarsnavn Slektsnavn Siv.st/Fam.st. AlderKode GifttYrke Merknad
  1 Anders Erichs. m37 5giftt
  2 Giertrud h26 4giftt
  3 Ole 32 4
  4 ErichAnders. b56
  5 RejerAnders* b11
  6 Brynil Anders* b31
  7 Eric Erichs. 65 7giftt
  8 Kirsten h63 7giftt
  9P.E. Kari Olsd 76 7ug
  10 Erik b36 5
  11 Marit b40 517
 • Ola Torgerson Herrem og Kari Jonsdatter Hoset er oppført i manntallet 1 august 1769 på Herum, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Anders Olsen, Martha Olsdatter Herrem, Karen Olsdatter Herrem og Karen Axeldatter Tønder.
  Nr Stilling FornavnFarsnavn Slektsnavn Siv.st/Fam.st. AlderKode GifttYrke Merknad
  1 OleTorgers. m36 5gifttLandm.
  2 Kari Jonsd h28 4h
  3 Anders Ole* b? 43 6 NB???
  4 MartaOle* b31
  5 KarenOle* b11
  6 Ingbor t19 3
  7 Ragnil t13 2
  8Ind. Karen Hoff 67 7ug Ra???17
 • Herrem er oppført i folketellingen den 1 februar 1801 hos Ole Johansen og Ane Larsdatter på Herrum, Rennebu.18
 • Herrem er oppført i folketellingen den 1 februar 1801 hos Johan Olsen og Mette Olsdatter Vargbu på Herrum, Rennebu.19
 • Reier Anderson Myre er oppført i manntallet 1 januar 1815 på Herrum, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Torger Arntson Herrem, Ole Arnsen, Gjertrue Rejersdatter, Knud Olsen, Gjertrue Olsdatter, Kari Ejnersdatter, Anders Reierson Myre, Ola Ejnerson Herremsløkk, Ingbor Arnsdatter, Jodda Lødensdatter, Erik Andersen, Erik Arnsen, Ingeborg Olsdatter Lien, Ole Knudsen, Marit Knudsdatter, Arn Henriksen, Einer Olsen, Giertrud Knudsdatter, Anders Rejerss., Ole Andersen, Martha Olsdatter Herrem, Ingeborg Andersdatter Voll, Ole Knudss., Kari Knudsdatter, Randi Arnsdatter, Ane Knudsdatter, Ragnil Knudsdatter, Ane Arnsdatter og Karii Olsdatter20
 • Herrem er oppført i manntallet 1825 på Herrem, Rennebu.
  Gårdsnr     Gardsnavn     Fornavn     Farsnavn     Plass-/slektsnavn     Kjønn     Alder     Siv.stand     Yrke
  464     Herrem4     Erik     Anderss.          M     65          
  464     Herrem4     Randi     Jonsd.          K     30          
  464     Herrem4     Anders     Erikss.          M     5          
  464     Herrem4     Jon     Anderss.          M     3          
  464     Herrem4     Helge     Iverss.          M     18          
  464     Herrem4     Lars     Iverss.          M     21          
  464     Herrem4     Randi     Eriksd.          K     13          
  464     Herrem4     Rejer     !!     Myre     M     58          
  464     Herrem4     Ingebor     Andersd.          K     60          
  464     Herrem4     Anders     Rejerss.          M     27          
  464     Herrem4     Anders     Rejerss.          M     25          
  464     Herrem4     Lars     Mikkelss.          M     9          
  464     Herrem4     Marit     Knudsd.          K     1821          
 • Herrem er oppført i manntallet 1825 på Herrem, Rennebu.
  Gårdsnr     Gardsnavn     Fornavn     Farsnavn     Plass-/slektsnavn     Kjønn     Alder     Siv.stand     Yrke
  463     Herrem3     Ole     Knudss.          M     27          
  463     Herrem3     Kjersti     Siversd.          K     24          
  463     Herrem3     Marta     Olsd.          K     62          
  463     Herrem3     Ole     Knudss.          M     18          
  463     Herrem3     Ragnil     Knudsd.          K     21          
  463     Herrem3     Ragnil     Jonsd.          K     17          
  463     Herrem3     Knud     Olss.          M     1          
  463     Herrem3     Ingebrigt     Tronss.          M     33          
  463     Herrem3     Ingebor     Jonsd.          K     26          
  463     Herrem3     Marit     Ingebrigtsd.          K     4          
  463     Herrem3     Jon     Ingebrigtss.          M     2          
  463     Herrem3     Ole     Rasmuss.          M     32          
  463     Herrem3     Berit     Olsd.          K     2821          
 • Herrem er oppført i manntallet 1825 på Herrem, Rennebu.
  Gårdsnr     Gardsnavn     Fornavn     Farsnavn     Plass-/slektsnavn     Kjønn     Alder     Siv.stand     Yrke
  464     Herrem5     Ole     Anderss.          M     51          
  464     Herrem5     Ane     Andreasd.          K     35          
  464     Herrem5     Gjertru     Olsd.          K     13          
  464     Herrem5     Marit     Olsd.          K     6          
  464     Herrem5     Anders     Olss.          M     1          
  464     Herrem5     Ole     Matss.          M     33          
  464     Herrem5     Kari     Pedersd.          K     26          
  464     Herrem5     Ane     Olsd.          K     4          
  464     Herrem5     Randi     Olsd.          K     121          
 • Herrem er oppført i manntallet 1825 på Herrem, Rennebu.
  Gårdsnr     Gardsnavn     Fornavn     Farsnavn     Plass-/slektsnavn     Kjønn     Alder     Siv.stand     Yrke
  462     Herrem2     Torger     Arntss.          M     48          
  462     Herrem2     Ane     Knudsd.          K     30          
  462     Herrem2     Kari     Olsd.          K     80          
  462     Herrem2     Esten     Rasmuss.          M     32          
  462     Herrem2     Arnt     Torgerss.          M     7          
  462     Herrem2     Knud     Torgerss.          M     4          
  462     Herrem2     Kari     Torgersd.          K     10          
  462     Herrem2     Gjertrue     Olsd.          K     35          
  462     Herrem2     Maren     Olsd.          K     18          
  462     Herrem2     Kjersti     Jonsd.          K     14          
  462     Herrem2     Ingebrigt     Torgerss.          M     7421          
 • Herrem er oppført i manntallet 1825 på Herrem, Rennebu.
  Gårdsnr     Gardsnavn     Fornavn     Farsnavn     Plass-/slektsnavn     Kjønn     Alder     Siv.stand     Yrke
  463     Herrem1     Ejner     Olss.          M     45          
  463     Herrem1     Marit     Lødensd.          K     44          
  463     Herrem1     Ole     Ejnerss.          M     17          
  463     Herrem1     Kari     Ejnersd.          K     14          
  463     Herrem1     Jaada     Ejnersd.          K     6          
  463     Herrem1     Marit     Semundsd.          K     2021          

8 Diskusjoner, forum og research

Bokreferanser

 • .
  Rennebuboka Bind I side 183

Resten


 • Folketellinger og skifter:

Kildehenvisninger

 1. [S594] Folketelling 1706 for Meldal, Sør-Trøndelag.
 2. [S410] Orkdal Skiftedesignasjon 1688-1796: Side 40.
 3. [S408] Orkdal Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743: Folio 369 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24703/386
 4. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 401 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/1
 5. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 531b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/1
 6. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 431 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 7. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 289b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/301
 8. [S463] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795: Folio 82 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24707/1
 9. [S333] Orkdal Skifteprotokoll nr. 9 1796 - 1805: Folio 460 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24708/470
 10. [S593] Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag: Person 1004.http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe
 11. [S593] Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag: Person 1006.http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe
 12. [S593] Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag: Person 1444.http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe
 13. [S593] Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag: Person 1002.http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe
 14. [S594] Folketelling 1706 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 20b.
 15. [S598] Folketelling 1762 for Meldal, Sør-Trøndelag: Side 73.
 16. [S599] Meldal, Ekstraskatten 1766-72: Folio 11a.
 17. [S595] Folketelling 1769 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 40a.
 18. [S8] Folketelling 1801 Rennebu, Post 2564.
 19. [S8] Folketelling 1801 Rennebu, Post 2566.
 20. [S16] Folketelling 1815 Rennebu.
 21. [S40] Folketelling 1825 Meldal.