Anders Larsen1

d. før 1748

2a Body (Pt=N)

 • Anders Larsen er i følge Tingbok nr 3 indstevnet på tinget den 3 februar 1705 på Horstad, Rennebu, for å ha for tidlig avlet barn.
  1A03 Folio 38b-40

  Anno 1705

  d. 3 Februari

  Sted: Horstad udi Renneboe

  dernest lod Einer Arensen publicere en bøxelseddel
  paa den gaard Tuerdal skylder med bøxel til Hans ???
  Majts. Et Spd. too øre tolf marchlaug, og derfor betalt i bøxel
  til K.M. foget 15 Rigsd. som bøxelseddelen udviser under
  fogden Hr. Jørgen Peders. haand d. af. ds. 2de April 1704

  Noch lod Ener Tuerdal publicere et skiøde paa et halft Spd. med bøxel ofr. 1 Spd. udi Grindal, som hand
  kiøbt hafr af VelEd. Hr. Asessor Jens Hans. d. 28 Janvri
  Anno 1705 for 60 Rigsd.

  Rasmus Haldosen lod læse en bøxelseddel paa d.
  gaard Ry skylder et halft Spd til H. president Raad Kaasbøls ???
  udsted af magistran udi Trunhiem deris fuldmechtig Anders
  Jørgens. Pareli d. 31 october 1702

  Rasmus Arens. lod læse en bøxelseddel paa den
  gaard Rise skylder et half Spd. til H. geheime Raad ???
  udsted af fuldmechtigen Peder Jouk? d. 30 septembr 1704

  Sifver Torgiersen lod publicere en bøxelseddel paa
  den gaard Herem skylder eftter offldingen til hans
  Kongl. Majt. 1 øre 8 Mlaug, og som den i nogle aar har
  ligget øde blef han den bevilget imod half bøxel Neml.
  too Rigsd 21 s af K. Majt. foget Hr Jørgen Peders.
  d. 15 october 1698

  ...

  Folio 39

  Anders Ols. brechen har forleden aar afled fortillig barn
  med sin quinde, derfor tilkiendt at bøde 3 1 12

  Soldat Erich Jons. Wolds quinde Marit Jonsdatter har for
  tilig forgangen aar afled børn hun tilkiendis at bøde 1 - 12

  Anders Shamferdsetter soldat, hans quinde har forgangen aar
  fortilig afled barn hun Kari Andersd. tilfunden at bøde 1 - 12

  Olle Reberg var for Retten indvarsled formedelst øfved slagsmaal
  paa Aren Lunde passered i høst paa Ørchedalsøren2
 • Anders Larsen er nevnt som bror i skiftet etter Peder Larsen den 17 juni 1748 på Lille-Kaasberg, Rennebu.1

6b Folketellinger (Pt=N)

Kildehenvisninger

 1. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 194 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/1
 2. [S608] Orkdal Tingbok nr 3 1704 - 1710.
 3. [S593] Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag: Person 1184.http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe
 4. [S594] Folketelling 1706 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 25b.