Følgende kilder er de som er mest benyttet:

KildeBeskrivelse
Manntall 1701 MeldalInneholder alt mannkjønn i Meldal og Rennebu ned til 1 år gammle
Manntall 1706 MeldalInneholder alle personer i Meldal og Rennebu, både menn, kvinner og barn. De fleste personer er registrert uten patronymikon.
Manntall 1762 MeldalInneholder alle personer i Meldal og Rennebu 1 Desember 1762, alder kun på barn under 12 år. Det finnes i tillegg en god del opplysninger som er lagt til på et senere tidspunkt.
Manntall 1769 MeldalInneholder alle personer i Meldal og Rennebu pr. 1 august 1769. Inneholder alder på alle personer, men i de fleste tilfeller ikke noe patronymikon.
Ekstraskatten 1766-72 MeldalDet finnes lister for årene 1766, 1769, 1770, 1771 og 1772 som viser hvem som betaler skatt for hver enkelt gård. Personene er nevnt med patronymikon og hustruer nevnes også, ingen angivelse av alder
Matrikkel 1710, 1719 Orkdal SorenskriverembeteAngir kun fornavn på den person som er bruker, nevner også hvem som er eier av gården
Skifte protokoller Orkdal SorenskriverembeteDet 9 første protokollene inneholder både skiftebehandling og skifteslutning. Protokoll 1 og 2 dekker det samme tidsrommet, alle skifter i protokoll nr 1 finnes også i nr. 2, men i tillegg finnes det noen skifter i nr. 2 som ikke finnes i nr. 1. Det mangler skifteprotokoller for tidsrommet 1697 til og med 1730. Protokoll nr 3 slutter i 1735, mens nr 4 starter i 1737.
Skifte designasjoner Orkdal SorenskriverembeteSkifte designasjonene innholder i utgangspunktet en liste over umyndige arvinger, men i tidsrommet 1688-1715 er det ikke alltid tilfelle. Finnes for følgende tidsrom 1688-1715, 1731-1744, 1764-1772, 1773-1785, 1786-1796 og 1797-1809. Ikke alle år finnes innefor disse tidsrommene. Alle etter 1731 finnes så langt jeg har sjekket også i skifteprotokollene.
Skifte behandlingsprotokoller Orkdal Sorenskriverembete
Skifte slutningsprotokoller Orkdal Sorenskriverembete