Oversikt som viser hvilke kilder jeg har gjort en avskrift av


Har gjort avskrift av følgende kilder:

KildeAvskrift gjort av
Manntall 1706 Meldal Inger Bjørnaas og Arnt Stavne
Manntall 1706 Rennebu Inger Bjørnaas og Arnt Stavne
Matrikkel 1710 Rennebu Arnt Stavne
Manntall 1762 Rennebu Inger Bjørnaas og Arnt Stavne
Skattemanntall Rennebu 1766 Arnt Stavne
Skattemanntall Rennebu 1769 Arnt Stavne
Skattemanntall Rennebu 1770 Arnt Stavne
Skattemanntall Rennebu 1771 Arnt Stavne
Skattemanntall Rennebu 1772 Arnt Stavne
Folketelling Rennebu 1769 Arnt Stavne
Folketelling Rennebu 1815 Connie Jaynes og Arnt Stavne
Folketelling Rennebu 1825 Connie Jaynes og Arnt Stavne
Folketelling Rennebu 1835 Connie Jaynes og Arnt Stavne