Oversikt som viser hvilke kilder jeg har avfotografert, disse kildene finnes på statsarkivet i Trondheim. Totalt er nå mer enn 25000 sider avfotografert