Siri Evensdatter Gisnås1

Familie: Anders Larsen f. 1781

Kildehenvisninger

  1. [S10] H. Halvorsen og J. Kosbergløkk, Rennebuboka Bind I, Side 355.