Tore Erikson1

f. 1728, d. 1770
 • Den 18 februar 1771 ble det holdt skifte på Sør Flaa, Rennebu, etter Tore Erikson imellom de etterladte arvinger, foreldre Eli Ellevsdatter Lien, søsken Ola Erikson, Ellev Erikson, Erik Erikson, Peder Eriksen og Eli Eriksdatter Lien, søskens barn Ellen Ellefsdatter. Se gården Flaa for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  3Aa07 Folio 158b

  Anno 1771 Mandagen den 18de Februarii Blev efter foregaaende
  ...
  holden en rigtig Registering og vurdering til paafølgende Lovlig skifte og deeling paa gaarden
  Sør-Flaae udi Renneboe Tinglaug hos den ærlige og velagte Dannemand Knud Olsen efter en hos
  hannem ved døden avg. ??? den ærlige og velagte nu sal. Thore Erichsen; Til Rigtighed imel-
  lem hans efter Loven ligitemerede arvinger: der ere den avdødes moder og heel sødskende
  navnlig: moderen Elie Erichsdotter Enke værende her i tinglauget, 2. Ole Erichsen over myn-
  dige aars alder, værende paa gaarden Gaarset her i tinglauget, 3. Ellev Erichsen forhen gift
  og boende i Ørchedals Præstegield, nu død, men efterladt sig 1 Daatter navnlig, Elie Ellefs-
  dotter gl. 6 Aar; 4. Erich Erichsen over myndige Aars alder værende udenlands, 5. Pe-
  der Erichsen over myndig Aars alder, gift og boende paa Gaarden Grindal her i Sognet;
  6. Søsteren Elie Erichsdotter gift med den ærlige og Velagte Dannemand Friderich Larssen
  boende paa gaarden Røeaassen her i tinglauget; Til vurderingsmænd var av Kongl. Mayts.
  foged over Ørche og Guldals fogderie Veladle Digr. Jørgen Hiort ??? opnævnt de tvende ærli-
  ge og Velforstandige Dannemænd navnlig: Lensmanden Erich Lauritzsen Merch og Arnt Peder-
  sen Grøtten, der begge ...
  ...
  Folio 159
  ...
  Til formynder det umyndige barn Elie Ellefsdotter, blev beskikket hendes ??? formynder
  der er hendes fadrbroder den ærlige og velagte Dannemand Peder Erichsen Grindal; Lige som han og bliver
  ansvarlig saa vel for sin syge moder Elie Ellevsdotter som hans fraværende broder Erich Erichsens tilfald-
  ne og udlagte arvelodder, i alle tilfælde saaledes som han i følge Lovens ...3

2a Body (Pt=N)

Kildehenvisninger

 1. [S6] Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk, Rennebuboka Bind IV, Side 318.
 2. [S408] Orkdal Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743: Folio 472 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24703/490
 3. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 158b, http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/170
 4. [S410] Orkdal Skiftedesignasjon 1688-1796.
 5. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 586 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/597