Ole Olsen1

d. circa 1799

Familie: Berethe Brønnildsdatter d. circa 1799

 • Den 4 oktober 1799 ble det holdt skifte på Svorchdalslien, Orkdal, etter Ole Olsen og Berethe Brønnildsdatter. Se gården Svorkdal for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  3Aa09 Folio 159-161

  Aar 1799 Fredagen den 4de October

  Sted: Svorchdalslien under gaarden Svorchdal i Ørchedahls fogderie og tinglaug

  Hovedperson: de afgangne egtefolk Ole Olsen og Berethe Brønnildsdatter

  Arvinger:
  1. Mandens arvinger er som følgende
  a. halvbroderen Jon Olsen gammel mand og ??? opholdende sig hos sønnen Ole Jonsen Jamtgaarden her i tinglauget
  b. broderen Anders Olsen forhen boende paa gaarden Asbiørnslette, nu død og efterladt sig 3 sønner og en datter
  aa. ældste søn Ole Andersen myndig og boende paa Ørchedalsøren
  bb. anden søn Jon Andersen myndig boende under Giølme
  cc. tredie søn Lars Andersen myndig, boende under gaarden Snoen
  dd. datteren Eli Andersdatter gl 50 aar ugift, til formynder for hende ansættes Iver Arntsen Asbiørnslette som nu ej var tilstede
  c. søsteren Soloug Olsdatter gift med Fredrich Lund
  2. Konens arvinger var følgende
  a. broderen Ole Brønnildsen forhen boende paa Svorchdal, død og efterladt sig 1 søn og 2 døttre
  aa. sønnen Ole Olsen myndig og boende i Tronhiem
  bb. ældste datter Marithe Olsdatter gift med Niels Jonsen opholdende sig paa Strinden
  cc. anden datter Sigri Olsdatter gift med Arnt Olsen Meeaas her i tinglauget
  b. broderen Ammund Brønnildsen død og efterladt sig 2 sønner
  aa. ældste søn Jon Ammundsen boende paa Songlie og over myndige aar
  bb. anden søn Ole Ammundsen gift og boende paa gaarden Melbye her i tinglauget

  Sum formue : 181 - 8
  Sum gjeld : 49 1 6
  Igjen å arve: 131 3 21

Kildehenvisninger

 1. [S333] Orkdal Skifteprotokoll nr. 9 1796 - 1805: Folio 159 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24708/1