Cathrine Elisabeth Lammertz1

d. 4 november 1739
 • Cathrine Elisabeth Lammertz døde den 4 november 1739 i Rennebu1
 • Den 17 mai 1740 ble det holdt skifte på Øfne, Rennebu, etter Cathrine Elisabeth Lammertz. Se gården Ounan for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  3aa04 Folio 301b-314b

  Da sterfboe huuset findes udi slet tilstand og med saa stor gield behæftet at samme intet Formelig Proclamma formaae at udstæde
  saa bliver værger og forsvar, indkaldet at møde i sterfboe paa gaarden Øfne udi Renneboe tinglaug og orchedahls fogderie
  Tirsdagen den 17 Maij førstkommende, da skiftet til endelig slutning bliver berammet till

  Anno 1740 Tirsdagen den 17de Maij

  Sted: Øfne udi Renneboe rtinglaug

  Hovedperson: den 4de Nobr ved døden avgangen Hr. Lieutenant Carl Rimstads frue Cathrine Ellisabet Lammertz

  Arvinger: der ingen Livsarvinger sig har efterladt nærmere end hendes broders børn
  1. Messieurs Peder Leffindsen Lammertz
  2. Poull Leffindsen Lammertz

  Krav i boet:
  1. Lieutnant Carl Rimstad krevde paa hans myndling Jonfrue Zidselle Brun hendes fædrene og mødrene arfve loder
  2. Lieutnant Rimstad krevde paa hans søn Petter Andreas Rimstad hafde hans mødrene arv her i boet indestaaende med renter fra 1732 aars begyndelse

  Sum formue : 623 2 8 1/2
  Sum gjeld : 682 2 13 1/2
  Fallit bo1

Kildehenvisninger

 1. [S408] Orkdal Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743: Folio 301b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24703/319