Christen Jonsen1

f. circa 1736, d. circa 1784
 • Den 14 oktober 1784 ble det holdt skifte på Udstad, Orkdal, hos Sigri Rasmusdatter etter hennes ektemann Christen Jonsen imellom igjenlevende enke og deres barn, Ole Christensen og Giertrud Christensdatter. Enkens laugverge var Amund Siversen. Formyndere for de umyndige barn var Angrim Arntsen Advendingen, Ole Arntsen Annolden, Erich Olsen Nedre Øfne og Anders Kieldsen Øyen. Se gården Ustad for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  3Aa08 Folio 121b-123

  Anno 1784 Torsdagen den 14de October

  Sted: Udstad udi Ørchedals tinglaug hos Siri Rasmusdatter

  Hovedperson: hendes døden afgangen mand Christen Jonsen, som boede og døde paa foreskrevne gaard

  Arvinger: ermelte hans igienlevende huustrue og ægtefælle og deres med hverandre udi ægteskab avlede og igienlevende 2de børn
  1. Ole Christensen, gl 14 aar
  2. Giertrud Christensdatter, gl 18 aar, ugift

  Laugverge for enken: Amund Siversen Udstad

  Og til formynder for de 3de Stifbørn deres arverett efter loven at paasee
  var nærværende de 2de Velforstandige Dannemænd Anders Kieldsen Øyen og Ole Erichsen Nidreøfne

  Krav i boet:
  1. sønnen Knud Olsen tilkommer resterende arv i løsøre som her i boet indestaar 2 1 15
  hvad resten av hans arv betreffer, da hans afgangen stiffader, har brugt saa vel som
  søsterens ejendom i gaarden, ville hand dag dato uagtet, hverken paastaae løn eller renter,
  da hand derimod haabede, at hand af sin moder og 2de halvsødskende overdrager ham gaarden
  i sin tiid som en sand adelsmand? ??? lige summa de befinder af hans forfader at være
  kiøbt og paa skiftet efter hans fader er vurderet for, nemlig 306 Rdr, men skulle imod formodning?
  denne ham broderlig kiærlighed ey antages, eller disputa skulle giøres ham een gaardens ???
  forbeholder hand ey allene sine lovlige renter af sin arv, men endog videre paastand om
  løn i de mange aar hand befindes at have gaaet som dreng hos faderen, og ....
  2. Datteren Ranei Olsdatter tilkomer indestaaende fædrene arv her i boet løsøre - 3 15
  end videre beregnes hende lovlig renter af hendes hele fædrene arv fra aaret 1777
  hun ... 13 2 20 14 2 11
  3. Anne Olsdatter tilkommer ligesaa indesrtaaende fædrene arv af løsøre 6 1 19
  Og renter af hendes heele arv fra aaret 1777 .... 13 2 20 20 - 14
  ...

  Sum formue : 239 3 4
  Sum avgang : 52 2 4
  Igjen å arve: 187 1 -

  Till formyndere for de 2de umyndige børn
  for Ole Christensen, hans salig faders halv broder Angrim Arntsen Advendingen
  for Giertrud Christensdatter, hendes faderbroder Ole Arentsen Annolden1

2a Body (Pt=N)

Kildehenvisninger

 1. [S463] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795: Folio 121b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24707/1
 2. [S408] Orkdal Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743: Folio 119b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24703/134
 3. [S408] Orkdal Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743: Folio 590b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24703/609
 4. [S463] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795: Folio 109b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24707/122