Hurundalen1

3a Bruk og Husmannsplasser

  • Hurundalen er husmannsplass under gården Bach

    Kjente brukere med familie:

3b Bygslere

6a Folketellinger (Pt=S)

8 Diskusjoner, forum og research

Kildehenvisninger

  1. [S10] H. Halvorsen og J. Kosbergløkk, Rennebuboka Bind I, Side 356.
  2. [S598] Folketelling 1762 for Meldal, Sør-Trøndelag: Side 74.
  3. [S599] Meldal, Ekstraskatten 1766-72: Folio 11a.
  4. [S599] Meldal, Ekstraskatten 1766-72: Folio 10b.