Mærkesbrekk1

3a Bruk og Husmannsplasser

  • Mærkesbrekk er husmannsplass under gården Merche

    Kjente brukere med familie:

3b Bygslere

6a Folketellinger (Pt=S)

8 Diskusjoner, forum og research

Kildehenvisninger

  1. [S10] H. Halvorsen og J. Kosbergløkk, Rennebuboka Bind I, Side 147.
  2. [S598] Folketelling 1762 for Meldal, Sør-Trøndelag: Side 72.
  3. [S599] Meldal, Ekstraskatten 1766-72: Folio 10b.