Aunet 67/3 Aunhåggån1

3a Bruk og Husmannsplasser

  • Aunet 67/3 Aunhåggån var bruk under Ønne

    Kjente brukere med familie:

3b Bygslere

Kildehenvisninger

  1. [S109] Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk, Rennebuboka Bind III, Side 28.
  2. [S109] Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk, Rennebuboka Bind III, Side 29.