Tverdal 5/11

3a Bruk og Husmannsplasser

  • Tverdal 5/1 var bruk under Tverdal

    Kjente brukere med familie:

3b Bygslere

6a Folketellinger (Pt=S)

8 Diskusjoner, forum og research

Kildehenvisninger

  1. [S10] H. Halvorsen og J. Kosbergløkk, Rennebuboka Bind I, Side 71.
  2. [S10] H. Halvorsen og J. Kosbergløkk, Rennebuboka Bind I, Side 74.
  3. [S8] Folketelling 1801 Rennebu, Post 2457.