Tverdal1

3a Bruk og Husmannsplasser

  • Tverdal var bruk under Tverdal

    Kjente brukere med familie:

3b Bygslere

8 Diskusjoner, forum og research

Kildehenvisninger

  1. [S10] H. Halvorsen og J. Kosbergløkk, Rennebuboka Bind I, Side 64.
  2. [S10] H. Halvorsen og J. Kosbergløkk, Rennebuboka Bind I, Side 70.