Gorset 2/1 Oppstuggu1

3a Bruk og Husmannsplasser

 • Gorset 2/1 Oppstuggu var bruk under Gordset

  Kjente brukere med familie:

3b Bygslere

6a Folketellinger (Pt=S)

 • Erik Olson Gorset er oppført i manntallet 1701 på Gaardset, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Erik Erikson Gorset, Ola Erikson Gorset, Ola Erikson Gorset, Even Erikson Gorset og Endre Erikson Rogogjerd.
  Id Side Sokn Gard
  398 397 52 Rennebu Gaardset
  Id Førenamn Etternamn Alder Stilling Merknad
  970 397 Erich Olsen 61 Hovedperson Gl. soldat
  971 397 Erich Erichs. 19 Sønn
  972 397 Olle Erichsen* 14 Sønn
  973 397 Olle Erichsen* 11 Sønn
  974 397 Efuen Erichsen* 8 Sønn
  975 397 Endre Erichsen* 6 Sønn3
 • Erik Olson Gorset og Anne er oppført i manntallet 1 februar 1706 på Gordset, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Ola Erikson Gorset, Ola Erikson Gorset, Endre Erikson Rogogjerd, Randj, Maret, Jertru og Maret.
  Pl Pl navn Status Fornavn Gårdsnavn Alder
  - Erich Gordset 66
  q Anne 61
  born Olle 24
  Olle 20
  Endre 15
  t.f. Randj 25
  Maret 21
  Jertru 8
  Maret 84
 • Erik Evensen er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Gordset, Rennebu.
  452 Gordset
  Particip. tilh.

  1. Erich Evens. ugiftt
  2. t.dreng Ole Erichs.
  3. Gut Peder Arns.
  4. t. Pige Kari Gundersd.
  5. t. Pige Marit Willichsd.
  6. hos sig haver Jodda Olsd. Enk.
  7. hos sig haver Skom. Løsggr Peder Erichs.

  Venstre kolonne:

  1. Ane Fridrichsd. Fos d. 13 Jan 17515
 • Erik Evensen er oppført i ekstraskatten 1 januar 1766 på Gorset, Rennebu.
  Gårdnr:4526
 • Erik Evensen er oppført i manntallet 1 august 1769 på Gorset, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Ingbrigt Jonsen, Mari Pedersdatter, Jon Ingebrigtson Gorsethagen, Peder Ingebrigtson Gorsethagen og Ane Ingebrigtsdatter Gorsethagen.
  Nr Stilling FornavnFarsnavn Slektsnavn Siv.st/Fam.st. AlderKode GifttYrke Merknad
  1 ErichEvensen 42 6ugift
  2 Ole t21 3
  3 Claus t17 3
  4 Ole t49 7
  5 Kari t30 4
  6 Ane t17 3
  7PIngbrigt 45 6giftt
  8 Mari 47 6giftt
  9 Joen Ingbrigt* b17 3
  10 PederIngbrigt* b12 2
  11 AneIngbrigt* b61
  12 Ane 70 7ugift7
 • Erik Evensen og Mette Didriksdatter er oppført i folketellingen 1 februar 1801 på Gaarsæt (131), Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Even Erikson Gorset, Ane Eriksdatter, Kiersten Eriksdatter, Giertrud Eriksdatter, Ole Knudsen, Ole Jonsen, Ane Jonsdatter og Lucia Olsdatter.
  Amt Prestegjeld Sokn Gard
  131 Trondhiem Meldal Renneboe Gaarsæt
  Førenamn Etternamn Hushaldstatus Alder Sivilstand Yrke Merknad Kjønn
  2399 Erik Evensen Husbonde 73 Begge i 1ste ægtesk. Bonde og gaardbeboer M
  2400 Mette Didriksdtr Hans kone 51 Begge i 1ste ægtesk. K
  2401 Even Eriksen Deres børn 17 M
  2402 Ane Eriksdtr Tvill. deres børn 15 tvill. K
  2403 Kiersten Eriksdtr Tvill. deres børn 15 K
  2404 Giertrud Eriksdtr Deres børn 12 K
  2405 Ole Knudsen Tjenestefolk 26 Ugift M
  2406 Ole Jonsen Tjenestefolk 18 M
  2407 Ane Jonsdtr Tjenestefolk 18 K
  2408 Lucia Olsdtr Tjenestefolk 19 K8
 • Even Erikson Gorset er oppført i manntallet 20 mai 1815 på Gorset, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Erik Evensen, Mette Didriksdatter, Ane Eriksdatter, Kiersten Eriksdatter og Giertrud Eriksdatter.
  Gardsnavn     Fornavn     Farsnavn     Plass-/slektsnavn     Kjønn     Alder     Siv.stand     Yrke     Merknad
  Gorset 1     Even     Erikss.          M     30          Gaardmand     
  Gorset 1     Erik     Evenss.          M     83               
  Gorset 1     Mette     Didriksd.          K     66               
  Gorset 1     Ane     Eriksd.          K     34               
  Gorset 1     Kjersti     Eriksd.          K     34               
  Gorset 1     Gjertrue     Eriksd.          K     28               
  Gorset 1     Didrik     Christoferss.          M     25          Daglejer/tjeneste     
  Gorset 1     Mikkel     Evenss.          M     23          Daglejer/tjeneste     
  Gorset 1     Hille     Eriksd.          K     18          Daglejer/tjeneste9     
 • Even Erikson Gorset og Lisbet Eriksdatter Grut er oppført i manntallet 1825 på Gorset, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Mette Didriksdatter, Erik Evenson Gorset og Kersti Evensdatter Gorset.
  Gårdsnr     Gardsnavn     Fornavn     Farsnavn     Plass-/slektsnavn     Kjønn     Alder     Siv.stand     Yrke
  452     Gorset1     Even     Erikss.          M     40          
  452     Gorset1     Lisbet     Eriksd.          K     29          
  452     Gorset1     Mette     Didriksd.          K     77          
  452     Gorset1     Erik     Evenss.          M     9          
  452     Gorset1     Kjersti     Evensd.          K     7          
  452     Gorset1     Anders     Anderss.          M     28          
  452     Gorset1     Marit     Arntsd.          K     1910               

8 Diskusjoner, forum og research

Kildehenvisninger

 1. [S10] H. Halvorsen og J. Kosbergløkk, Rennebuboka Bind I, Side 25.
 2. [S10] H. Halvorsen og J. Kosbergløkk, Rennebuboka Bind I, Side 29.
 3. [S593] Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag: Person 970.http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe
 4. [S594] Folketelling 1706 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 19b.
 5. [S598] Folketelling 1762 for Meldal, Sør-Trøndelag: Side 69.
 6. [S599] Meldal, Ekstraskatten 1766-72: Folio 10b.
 7. [S595] Folketelling 1769 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 38a.
 8. [S8] Folketelling 1801 Rennebu, Post 2399.
 9. [S16] Folketelling 1815 Rennebu.
 10. [S40] Folketelling 1825 Meldal.