Ellev Thoresen Hafdal1

f. 18 april 1717, d. circa 1767

Familie: Gunhild Pedersdatter f. 1720, d. 1800

 • Den 18 juni 1767 ble det holdt skifte på Havdal, Rennebu, hos Gunhild Pedersdatter etter hennes ektemann Ellev Thoresen Hafdal imellom igjenlevende enke og deres barn, Thore Ellevsen, Peder Ellevsen, Halsten Ellevss., Gunnil Ellevsdatter, Jodda Elevsdatter, Marithe Ellevsdatter og Ingbor Ellevsdatter. Formyndere for de umyndige barn var Peder Toreson Ås, Joen Joensen Kiønnum og Poul Erichsen Neschie. Se gården Havdal for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  Anno 1767 Torsdagen den 18de Junij blev efter foregaaende
  lovlig Intimation udi de paa alle behørige stæder Publicerede Placater lydende???
  ...
  holden en rigtig Registering og Vurdering til paafølgende lovlig skifte og Deeling paa
  gaarden Hafdall udi Renneboe Tinglaug hos den ærlige og Gudfrygtige Danneqvinde
  Gunnild PedersDaatter efter hendes ved døden avgangen huusbonde , den ærlige og
  meget velagte nu salige Dannemand Ellev Thoresen, som boede og døde paa fore-
  skrevne gaard. Til rigtighed imellem hans for benæønvte igiennlevende Enke paa den Ene
  og deres udi ægteskab tlsammen avlede syv levende børn 3 sønner og 4 døttre navnlig
  Thore Ellevsen gammell 18 aar, Peder Ellevsen 12 aar gammell, Hallsteen Ellevsen 10 aar
  gammell, Gunnild Ellevsdaatter gift med den ærlige og velagte Dannemand Lars Sivers-
  sen boende paa gaarden Schamfær her i Tinglauget, Giedda Ellevsdaatter gammell
  16 aar, Marithe Ellevsdaatter gammell 8te aar og Ingebor Ellevsdatter gammell
  6 aar, paa den anden siide. Til Laugverge for Enken var tilstede ??? velagte og
  velforstandige Erich Lauritsen Merch. Paa de umyndige børns vegne som formynde-
  re for deris arveret efter loven at ??? var tilstede saavel deris fadrbroder som svoger
  de tvende ærlige og velagte Dannemænd Peder Thoresen Aas og Lars Siversen Schamfær.
  Til vurderingsmænd var av den Constituerede Foget over Ørche og Guldals fogderie
  ??? seigr Peder Dolmann opnævnt de tvende ærlige og velforstandige Dannemænd
  navnlig Lensmanden Erich Lauritssen Merch og Michel Erichsen Sundseht. Der begge
  comparerede og efter Enkens og tilstedeværende formynderes giorde ...
  ...
  No 3636
  No 1 1743 Een halv Rigsdaler
  Jeg underskrevne Peder Pedersen Hafdall
  ??? og herved vitterligt ??? at have solgt
  skøde og avhændet , liige som jeg ikraft ???
  herved ??? min hustrues ??? ??? og samtykke
  selger, skøder og avhænder fra mig og mine arvin-
  ger, till den velagte ungekarll Ellev Thoresen
  Refshuus og hans arvinger min ??? Odels-
  gaard Hafdall ??? ??? med ??? og her-
  lighed 2 1/2 øre udi Renneboe Tinglaug beliggende,
  og som ??? Ellev Thoresen Refshuus ???
  haver betalt mig alt det udi ????????
  ??? med ??? ??? ??? ??? sluttede Con-
  tract ??? ???; ??? og skal være forpligtet
  at forsørge mig, min huustrue, og min ???-
  dige Daatter Malij PedersDaatter, til vores døds-
  dag, med all fornøden klæde og føde med ???
  ??? og ??? ???, fra dette ???
  aars begyndelse; saa ??? ??? bemeldte Ellev
  Refshuus til evig odell og uigienkaldelig Eien-
  dom følge og tilhøre overskreven gaard Haf-
  dall 2 1/2 øre med alle underliggende og tilhørende
  herligheder, være sig ??? ??? og Eng, Skaug og mark,
  fiske vand og ??? ???, fra fields og udi ???. øde og
  ???
  ....
  Merch den 26de Julij 1743 Peder Pederssen Hafdal
  Til Vitterlighed og efter begiær
  underskriven og for???
  Ellev Engelsen Mesloe, Haldoe Olsen Gundnes

  Anno 1744 den 14de Januarij, da et ???
  ???, sage og skatteting blev holden paa Merch,
  er dette skiøde av retten lydelig? læst og Publi-
  cerit, hvilket er Extraherit udi ???
  Protocollen folio 306 og ordlydende Indført
  udi skiøde bogen Pageria 307. testirer A.C.K
  ...
  Summa Sterboets Formue
  udi en Massa efter vurderingen
  er ter Hundrede Fiire og tredie-
  firids??ige Rigsdaller og toe ort
  ieg skriver 364 2 -
  ...
  Til formyndere for de umyndige børn blev beskikket de efter loven næst føede væderhæftige
  værger, namlig for Thore Ellevsen hans fadrbroder den ærlige og velforstandige Dannamand
  Peder Thoresen Aas, for Peder Ellevsen og Halsteen Ellevsen deris søsters mand den
  ærlige og velagte Dannemand Lars Siverssen Schamfær, for Giødda EllevsDaatter
  hendis mostersmand den ærlige og velforstandige Dannemand Joen Joensen Kiønnum
  for Marithe EllevsDaatter og Ingebor EllevsDaatter deris salige faders sødskendebarn
  den ærlige og velagte Dannemand Poul Erichsen Neschie. Ti ...1

2a Body (Pt=N)

6b Folketellinger (Pt=N)

 • Ellev Thoresen Hafdal og Gunhild Pedersdatter er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Hafdal, Rennebu.
  558, 559 Hafdal
  selfejer

  1. Ellef Thoresen
  2. kone Gunille Pedersd
  3. s Thor Ellefs
  4. d. Gunille Ellefsd
  5. t.pige Mali Pedersd

  venstre kolonne

  1. Jodda Ellefsd 24 Jan 1751
  2. Peder Ellefs 8 aar
  3. Halsten Ellefs 6 aar
  4. Marit Ellefsd 4 aar
  5. Ingbor Ellefsd 2 aar6
 • Ellev Thoresen Hafdal og Gunhild Pedersdatter er oppført i ekstraskatten 1 januar 1766 på Hafdal, Rennebu.
  Gårdnr:558, 5594

Kildehenvisninger

 1. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 27b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/39
 2. [S109] Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk, Rennebuboka Bind III, Side 506.
 3. [S622] Inger Bjørnaas avskrift av Meldal kirkebok 1705-25 døpte.
 4. [S599] Meldal, Ekstraskatten 1766-72: Folio 14b.
 5. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 229b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/243
 6. [S598] Folketelling 1762 for Meldal, Sør-Trøndelag: Side 98.