Iver Larsen Toset1

f. 1844

7c Body (pt=N, Both, PO)

  • Iver Larsen Toset emigrerte i 1867 fra USA.1

Kildehenvisninger

  1. [S109] Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk, Rennebuboka Bind III, Side 268.