Angrim Angrimson Hol1,2

f. 1780, d. 1852

Familie: Kersti Ingebrigtsdatter Skamferhagen f. 1752, d. 5 mars 1843

6b Folketellinger (Pt=N)

7c Body (pt=N, Both, PO)

  • Angrim Angrimson Hol.
    Gift med enka Kersti Haukøyen. Husmannsfolk i Haukøyen under Nørgard Hol.

Kildehenvisninger

  1. [S8] Folketelling 1801 Rennebu, Post 3924.
  2. [S16] Folketelling 1815 Rennebu, Post 1376.
  3. [S6] Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk, Rennebuboka Bind IV, Side 205.
  4. [S16] Folketelling 1815 Rennebu.