Kierstie Jonasdatter1

f. 1745, d. 20 desember 1796
 • Far: Jonas Jakobsen f. 1701, d. 1756; Inger Bjørnaas     2004-01-20 18:52:00

  Dette var veldig interessant, Arnt. Da jeg slo opp på Mærkesbrekk, s. 153, fant jeg faktisk en notat med spørsmålstegn om dette paret havnet på Bjerklihaugen i Orkdal.

  Har sjekket litt i Orkdal og Kvikne, og fant dette.

  Kiersten Jonasdt. Bjerklihoug, gl. 52 år, død den 20 des. 1796, Orkdal. Hun skulle da være født ca. 1744.

  Døpt Dom. Palmar 1745, Kvikne: Jonas Biørgum et pigebarn til daaben: Kirsti

  Faddere: Anne Johansdt., Gurru Petersdt., Sirie Jørgensdt., Anders Thoresen Støde ?, Simon Nilsen Wen.
 • Mor: Kirsti Toresdatter Grisibekken2

Familie 1: Anders Olsen Merchesbræchen f. 1734, d. circa 1781

Familie 2: Mikel Larsen f. circa 1759, d. 6 november 1838

 • Kierstie Jonasdatter ble født i 1745
  Inger Bjørnaas 2004-01-20 18:52:00

  Døpt Dom. Palmar 1745, Kvikne: Jonas Biørgum et pigebarn til daaben: Kirsti

  Faddere: Anne Johansdt., Gurru Petersdt., Sirie Jørgensdt., Anders Thoresen Støde ?, Simon Nilsen Wen.
 • Hun var gift med Anders Olsen Merchesbræchen. De giftet seg 1772 i Rennebu
  Inger Bjørnaas 2004-01-20 18:52:00

  Slo også opp trolovelser og vielser i Rennebu:

  Trol. Die public Ragate, 1772: Anders Olsen Merk med Kiersti Jonasdt. fra Qvichne.
  Forlovere: ERich Merk og Ole Rye

  Gift 1. p. Trin. 1772: Anders Mærk med Kiersti Qvichne3
 • Trolovelse for Kierstie Jonasdatter og Mikel Larsen ble kunngjort den 18 juni 1785 i Orkdal kirke
  Trolovede 1785
  18 Junji
  Land? Michel Larsen Bierkliehaugen og Enk. Kierstie Jonasdatter ibid.
  Spos. Erich Koksætter og Jon Blaasmoeløkken.4
 • Kierstie Jonasdatter var gift med Mikel Larsen. De giftet seg 4 juli 1785 i Orkdal
  Copuleret ... Soldat Michel Larsen Bierkliehaugen og enken Kierstie Jonasdatter Bierkliehaug1,5
 • Kierstie Jonasdatter døde den 20 desember 1796
  Inger Bjørnaas 2004-01-20 18:52:00

  Har sjekket litt i Orkdal og Kvikne, og fant dette.

  Kiersten Jonasdt. Bjerklihoug, gl. 52 år, død den 20 des. 1796, Orkdal. Hun skulle da være født ca. 1744.
 • Den 10 juni 1797 ble det holdt skifte på Bjerklihougen under Myren, Orkdal, hos Mikel Larsen etter hans hustru Kierstie Jonasdatter imellom igjenlevende enkemann og deres barn, Jonas Andersen, Ole Andersen, Marie Andersdatter, Kierstie Andersdatter, Marit Mikelsdatter og Anne Mikkelsdatter. Formyndere for de umyndige barn var Jon Olson Mærk, Knut Sivertson Åshagen og Hans Olson Ås. Se gården Bjørkli for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  .
  Aar 1797, den 10. Junii, indfant Sorenskriveren sig ved sin edsorne?
  fullmægtig Anders Rambech paa en Plads kaldet Bierchliehougen under gaarden
  Myhren udi Ørchedahls Tinglaug, for ... at foretage en rigtig Registrering og ...
  ... paafølgende lovlig skifte og Deeling efter den avdøde kone Kjerstie
  Jonasdater, som i 2de Egteskaber har avlet 6 levende Børn nemlig af 1te Egteskab 2 sønner
  og 2 Døtre, og 2det Egteskab med hendes igjenlevende Enkemand og huusbonde
  Michel Larsen, 2 Døtre, nemlig: 1. Jonas Andersen, gl. 20 aar, 2. Sønnen Ole Ander-
  sen 17 aar gl. 3. Dateren gl. 23 aar, 4. Kjerstie Andersdatter 18 aar, begge ugifte.
  til formynder for disse 4 Børn ... forhen opnævnte ... velagte Dannemænd
  Jon Olsen Gorset, Knud Siversen Aashagen og Hans Olsen Bjørndahl, men ingen af
  disse var nærværende i Dag. 5. Datteren Marithe Michelsdatter gl. 11 aar og
  6. Anne Michelsdatter gl. 8 aar. Til formynder for Disse blev beskikket deres
  efter lovens 3_19_2, ægtefødte verge bemelte Michel Larsen, som og var ved Re-
  ... tilstede, tilligemed samtlige myndige og umyndige Børn. Til Skifte
  ...6

2a Body (Pt=N)

Resten

 • 2004-01-20 18:52:00

  Dette var veldig interessant, Arnt. Da jeg slo opp på Mærkesbrekk, s. 153, fant jeg faktisk en notat med spørsmålstegn om dette paret havnet på Bjerklihaugen i Orkdal.

  Har sjekket litt i Orkdal og Kvikne, og fant dette.

  Kiersten Jonasdt. Bjerklihoug, gl. 52 år, død den 20 des. 1796, Orkdal. Hun skulle da være født ca. 1744.

  Døpt Dom. Palmar 1745, Kvikne: Jonas Biørgum et pigebarn til daaben: Kirsti

  Faddere: Anne Johansdt., Gurru Petersdt., Sirie Jørgensdt., Anders Thoresen Støde ?, Simon Nilsen Wen.

  Slo også opp trolovelser og vielser i Rennebu:

  Trol. Die public Ragate, 1772: Anders Olsen Merk med Kiersti Jonasdt. fra Qvichne.
  Forlovere: ERich Merk og Ole Rye

  Gift 1. p. Trin. 1772: Anders Mærk med Kiersti Qvichne

  Har slått opp i Kvikne bygdebok, s. 218 (gammelboka), Nord Bjørgan:

  Jonas Jacobsen, f. 1701, d. 1756, er den første brukeren her man vet noe om. Etter en husmannskontrakt av 7.5. 1735 fikk han bygsel på denne plassen. Kona hans het Kirsti og var datter til Tord Gridsebekken.

  Barn:

  1) Anne, f, 1733, 1759 g.m. Hans Nilsen Lien
  2) Anne, d.y., g.m. Kristoffer Bagge (Blanktjønnmoen)
  3) Marit, g.m. Per Mikkelsen fra Innset.
  4) Sofia
  5) Kirsti
  6) Dortea

  Flere av barna til Marit og Per bosatte seg i Meldal og Orkdal.

  Beste hilsen Inger.

Kildehenvisninger

 1. [S179] Kirkebok Orkdal 1776-1799: Side 403. Post 14.
 2. [S282] Kvikne bygdeboknemd, Kvikne Gårds- og slektshistorie, Side 338.
 3. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 597b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/609
 4. [S179] Kirkebok Orkdal 1776-1799: Film 6/8. Side 364. Post 14.
 5. [S333] Orkdal Skifteprotokoll nr. 9 1796 - 1805: Folio 46a http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24708/1
 6. [S333] Orkdal Skifteprotokoll nr. 9 1796 - 1805: Folio 46 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24708/54