Marit Ellingsdatter Holstad1

f. 1734, d. 1779

Familie: Ole Jonsson f. 1729

 • Marit Ellingsdatter Holstad ble født i 1734 i Meldal1
 • Hun var gift med Ole Jonsson. De giftet seg 11 juni 1760 i Meldal
  Brudevielser 1760
  d. 11 Juny
  Ole Vold med
  Marith Ellendsd. Holstad3,1
 • Marit Ellingsdatter Holstad døde i 1779 i Meldal1
 • Den 11 oktober 1779 ble det holdt skifte på Wold, Meldal, hos Ole Jonsson etter hans hustru Marit Ellingsdatter Holstad imellom igjenlevende enkemann og deres barn, Jon Olsson, Elling Olsson Resellgjerdet, Ole Olsson Voll, Mari Olsdatter, Marit Olsdatter og Anne Olsdatter. Formyndere for de umyndige barn var Ole Jonsson, Jon Ellingsson Holstad, Ole Olsen Reitaas og Brønjøl Jonsson. Se gården Wold for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  .
  3Aa07 Folio 537-538b

  Anno 1779 Mandagen den 11te October

  Sted: Wold udi Meldals tinglaug hos Ole Joensen

  Hovedperson: hans ved døden avgangen hustrue Marithe Ellingsdatter

  Arvinger: hendes forbenævnte Enkemand Ole Joensen og deres med hverandre udi ægteskab tils. avlede og igienlevende 6 børn
  1. Joen Olsen, gl. 19 aar
  2. Elling Olsen, gl. 11 aar
  3. Ole Olsen, gl. 5 aar
  4. Mari Joensdatter! (Olsdatter senere i skiftet), gl. 18 aar
  5. Marithe Joensdatter! (Olsdatter senere i skiftet), gl. 12 aar
  6. Anne Olsdatter, gl. 7 aar

  Sum formue : 936 2 4
  Sum gjeld : 238 - 4
  Igjen å arve: 698 - 4

  Til formyndere for de umyndige børn blev beskikket
  for Joen Olsen og Ole Olsen, deres fader Ole Joensen Wold
  for Elling Olsen, hans fadrbroder Ole Joensen Waldstad i Ørchedallen
  for Marii Olsdatter, hendes moderbroder Joen Ellingsen Holdstad
  for Marithe Olsdatter, hendes mosters mand Ole Olsen Reitaas (AST: skal vel være fasters mann)
  for Anne Olsdatter, hendes mosters mand Brynnild Joensen Schierføyen (AST: skal vel være fasters mann)4

2a Body (Pt=N)

6b Folketellinger (Pt=N)

 • Marit Ellingsdatter Holstad og Ole Jonsson er oppført i manntallet 1 august 1762 på Wold, Meldal.
  308 Wold
  Hospitalet beneficeret

  1. mand Ole Jonsen
  2. kone Maritte Ellingsd.
  3. dreng Joen Siursen
  4. tieniste pige Mari Olsd.
  5. tieneste pige Guri Siursd.
  6. hos sig haver Joen Olsen
  7. kone Marit Olsd.
  8. sold. Ole Jonsen

  1. Joen Ols. 1 1/2 aar
  2. Mari Olsd. 1/2 aar

  Husmandsplads Walsmoe

  9. Joen Olsen grubearbeider
  10. kone Marit Arnsd.

  1. Marit Olsd. 8te aar7
 • Marit Ellingsdatter Holstad og Ole Jonsson er oppført i manntallet 1 august 1769 på Vold, Meldal.
  Gårdnr Gårdnavn øde Nr Stilling Fornavn Farsnavn Slektsnavn Siv.st/Fam.st. Alder Kode gift Yrke Merknad
  308 Vold
  1 Ole Joensen 40 5 gift
  2 k Marit 35 5 gift
  3 Joen t 30 4 Soldat
  4 Valbor t 20 3
  5 Joen b 8 1
  6 Mari b 7 1
  7 Marit b 6 1
  8 Ole b 2 1
  9 Ind. Joen 88 7 gift
  10 Ind. Marit 69 7 gift
  11 Johanna Ind 53 7 ugift
  12 Gunnil Ind 50 7 ugift
  13 Mille b 8 1
  14 Barbro b 16 2
  15 P. Marit 40 5 ugift
  16 Marit b 14 2
  17 Ole b 5 18

Kildehenvisninger

 1. [S36] Nils Lykkja, Meldal Bygdebok Bind 3, Side 156.
 2. [S36] Nils Lykkja, Meldal Bygdebok Bind 3, Side 490.
 3. [S247] Kirkebok Meldal 1751-1775: Side 500 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read
 4. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 537 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/548
 5. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 60 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/1
 6. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 596 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/611
 7. [S598] Folketelling 1762 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 26.
 8. [S595] Folketelling 1769 for Meldal, Sør-Trøndelag.