Ingri Sieursdatter1

f. 1744, d. 1786

Familie: Peder Eriksen f. 1740, d. 1826

 • Den 2 september 1786 ble det holdt skifte på Rønningen, Rennebu, hos Peder Eriksen etter hans hustru Ingri Sieursdatter imellom igjenlevende enkemann og deres barn, Erik Pedersen, Sjur Pedersen, Anfind Pedersen, Kari Pedersdatter og Kari Pedersdatter. Formyndere for de umyndige barn var Knut Erikson Aune, Steinar Andersson Skjerve, Ole Anderson Skjerve, Svend Mikkelson og Endre Erikss.. Se gården Rønningen for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  .
  3Aa08 Folio 310-313b

  Anno 1786 Løverdagen den 2den September

  Sted: Rønningen udi Renneboe tinglaug hos Peder Erichsen

  Hovedperson: hans ved døden afg. hustrue Ingrie Siversdatter, som boede og døde paa foreskrevne gaard

  Arvinger: hendes ermelte igienlevende huusbonde og ægtefælde og deres med hverandre udi ægteskab avlede og igienlevende 6 børn, 4 sønner og 2 døtre
  1. Erich Pedersen, gl. 19 aar
  2. Siver Pedersen den ældre, gl 12 1/2 aar
  3. Siver Pededersen den yngre, gl. 6 aar
  4. Aphind Pedersen, gl. 1 1/2 aar
  5. Karie Pedersdatter, gl. 20 aar, ugift
  6. Karie Pedersdatter den yngre, gl. 15 aar

  Vurderingsmenn: Lensmanden Erich Lauritsen Merch og Knud Erichsen Øfne

  Refereres 2 skjøter datert 19 Juli 1765 og 1 Novbr 1781

  Fra Erich Pedersen Rønningen til sin eldste sønn Peder Erichsen

  Fra Knud, Tronb og Endre Erichsønner Rønningen og Svend Michelsen Stavne på sin hustrues vegne til deres eldstebroder Peder Erichsen Rønningen

  Sum formue : 547 3 8
  Sum avgang : 179 1 22
  Igjen å arve: 368 1 10

  Formyndere fore de umyndige:
  for Erich Pedersen, hans faders sødskendebarn Knud Erichsen Øfne
  For Siver Pedersen den ældre, hans faders sødskendebarn Stener Andersen Schierven
  for Siver Pedersen den yngre, hans faders sødskendebarn Ole Andersen Neshie
  for Anphin Pedersen, hans fader Peder erichsen Rønningen
  for Karie Pedersdatter den ældre, hendes fastermand Svend Michelsen Stavne
  for Karie Pedersdatter den yngre, hendes faderbroder Endre Erichsen Flaae4

6b Folketellinger (Pt=N)

 • Ingri Sieursdatter er i ekstraskatten den 1 januar 1766 registrert i husholdningen til Erik Pedersen på Rønningen, Rennebu.1
 • Ingri Sieursdatter og Peder Eriksen er oppført i manntallet 1 august 1769 på Rønningen, Rennebu.
  Nr Stilling FornavnFarsnavn Slektsnavn Siv.st/Fam.st. AlderKode GifttYrke Merknad
  1 PederErichs. 28 4giftt
  2 IngriSiursd. 26 4giftt
  3 Endre t22 3
  4 Siur t19 3
  5 Knud t15 2
  6 Thron t13 2
  7 Ingbor t30 4
  8 ErichPeder* b 1/2 1
  9 Kari Peder* b41
  10 IndBarbroe 70 7ug
  11 PJoen Skolemester 37 5giftt
  12 Malena 37 5giftt
  13 MaritJoen* b11 2
  14 Kirsti Joen* b81
  15 Gunder Joen* b51
  16 Thor Joen* b112

Kildehenvisninger

 1. [S599] Meldal, Ekstraskatten 1766-72: Folio 13a.
 2. [S595] Folketelling 1769 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 51a.
 3. [S109] Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk, Rennebuboka Bind III, Side 104.
 4. [S463] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795: Folio 310 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24707/1