Tingbok nr 6

f. 26 januar 1728, d. 3 august 1735

Resten

 • Tingbok nr 6 starter den 26 januar 1728
 • 15 juli 1728 på Merck, Rennebu.
  1A06 Folio 28

  Anno 1728 d. 15 julj

  paa Merck i Renneboe

  Dordi Haldorsdattert Bratsett er stefnet for begaaet leiermaal med soldat Joen Erichs. Bratset, begges første forseelse

  Kari Olsdatter Uf begaaet lejermaal med soldat Arn Engelsen Stafne, begges første1
 • 2 november 1728 på Merck, Rennebu.
  1A06 Folio 45

  Anno 1728 d. 2 november

  paa Merck i Renneboe

  Anders Andersen Lien fortillig avlet barn med sin trolovede fast??? Marit, begges første gang. Erich Lien møtte paa deres veigne ...

  Anne Knudsdatter er indstefnet for at hafve aflet barn fortiden med sin trolovede Siver Olsen Sælie soldate, begges første forseelse. Peder Rogier møtte paa hendis veigne ...1
 • 21 januar 1729 på Merck, Rennebu.
  1A06 Folio 53

  Anno 1729 d. 21 janvari

  paa Merck i Renneboe

  Giøde Olsdatter der er hid til bøyden ankommen
  en 5 uger forer Juel, og fød barn her i Renneboe
  barnet kaldet Olle og hendes barns fader siges at
  vere Ingbret Larsen, og bekiender hun at vere
  bleven beliget nu sidste gang paa en gaard Brenvogen
  paa Hitteren, og siden skal barnefaderen vere
  død 14 dager før paaske udi Trundhiem, eller beviser
  hendis prestepass først udsted af ???sebastian Wit
  at hun i Bestad Prestegield skal hafue begaaet
  2de leiermaal, saa det i saa maade er hendis 3de
  ellers er hun svag og hafuer denfald ????
  og hafuer hun huerken noget til bøder eller I
  andre maader uden hun gaar og ber sit brød
  ...

  Endre Olsen Bierkager lod lesse en bøxelseddel paa Lunche skyldende 1 spand med bøxel udsted af CamerRaad Hans Morten Sommer og Datert Trondhiem d. 10 sept. 1728

  Siur Svends. Bierkager lader lesse en bøxelseddel paa Saugestad der skylder 1 Spand 1 ???, udsted af Niels Rodh i Trondh. og datertet d. 14d Januvarj 1729

  Thore og Løden Olsen Bierkager lod lesse et skiøde paa Buum der skylder 9 Marklaug dateret af det kongl. Slot Fredensborg d. 19 augusti 1728

  Engel Mesloe lod publicere er kongl. Skiøde paa gaarden Mesloe der skylder 1 Spand 1 øre dateret under kongl. hand og signet Fredensborgs Slot d. 11 Aug. 1728

  Tron Lødens. Mesloe lod lesse en bøxelseddel paa 2 øre I Mesloe udsted af Hr. Capitain Jacob Stok??? og dat. Trundh. d. 1 october Aa 1728

  Peder Peders. Uf fremkom for Retten og Viste
  at hans Værbroder Evend Fridrichs. er fornøyet
  med at hand tager sin fader Fridrik Grøtten til sig
  ??? forsytte og Peder Peders. at bruge gaarden Grøtten
  og samt dette nu paa 2d ting efter end andre er til
  buden saa udi kraft af lovens ...1
 • 4 august 1729 på Merck, Rennebu.
  1A06 Folio 80

  Anno 1729 d. 4 augusti

  paa Merck i Renneboe

  Mildri Joensdatter fortiden aflet barn med sin forlovede soldat Olle Tronsen, deris første forseelse, men formedelst bevilling af ??? er det ??+ Echteskabet iche endnu er fuldbyrdet, altsaa andtages da denne siide at hun betaller ??? og dersom de iche fuldbyrder ægteskabsløftet inden neste ...

  Arn Rasmusen Rise har begaaet leiermaal med sin 3 mending Randi Evindsdatter, begges første forseelse. de er begge 20 aar gl
  ... men hand at hafue 4 1/2 Rd hos sin Stiffader Rasmus Ivers. Rise ...
  Afsagt
  Efter denne sags beskaffenhed tilfindes Aren Rasmus.
  Rise og Randi Evensdatter at de efter lovens 6 bogs.
  13 Capit. 13 art bliver til fi???? henført
  Der at forblive 2d aar, dog formodesat kongl. maj.
  fogedt Sr. Hans Ibsen lader en huer af dem gaae paa
  sin vri? ??? den Enne til Romsdallen eller Sønmør
  og den anden til Trundhiems eller Nordlands amt
  Saa og betaler Aren Rise bøder efter lovens 6 bogs
  ...
  ... Randi Evensdatter Indtet udi bøder hafuer
  at betale bliver hun da med fængsel at straffe
  ...

  stevnet Enken Sl. Haldoe Rochenes for sin sl. mands ...
  sønnen Lars Lars. Rochenes møtte ...1
 • 3 august 1730 på Merck, Rennebu.
  1A06 Folio 233-236

  Anno 1730 d. 3 Augustj

  paa Merck i Renneboe

  ...

  Knud Michelsen Grindal lod lesse et gave eller bekreftelsebref
  imellem ham og hans hustru Kari Olsdatter ...

  ... Iligemaade lod Michel Evensen lesse
  et gavebref til sin søn Svend Michelsen udsted af Michel
  Schelderup hans morbroder dat. Trundhiem d. 14 Januar 1730

  Folio 233b

  ...

  Giertrud Larsdatter er stefnt for Egteskabsbøder med sin nu fast??
  mand soldat Ellef Rasmusen. Hun tildømt
  at bøde eftter Loven 1 12 -1
 • 17 februar 1731 på Merck, Rennebu.
  1A06 Folio 256-256b

  Anno 1731 d. 17 februarj

  paa Merck i Renneboe

  Engel Knudsen Lonche og Ingebor Evensdatter Gundnes, begges første forseelse ...

  Tron Mesloe for tilig aafled barn med sin kone Elli Erichsdatter ...

  Folio 256b

  Soldat Torger Jørgensen Vold har fortillig avlet barn med
  sin trolovede, begges første forseelse1
 • 20 juli 1731 på Kalstad, Meldal. Følgende personer er nevnt Tron Olsson.
  1A06 Folio 269

  Anno 1731 d. 20 Julj

  paa Kalstad i Meldalen

  ...

  Tron Olsen Grut Soldat ??? Capitain Lehms Compagnie
  fortillig aflet barn med sin qvinde Marit Ifversdatt.
  Grut, hun tilfindes at bøde 1 Rigsd. 12 s.

  ...1
 • 24 juli 1731 på Fandrem, Orkdal. Følgende personer er nevnt Aren Villichsen og Guri Joensdatter.
  1A06 Folio 269b-271b

  Anno 1731 d. 24 Julj

  paa Fandremen i Ørckedallen

  ...

  Folio 271

  ...

  Soldat Aren Villichsen for tilig avlet barn med sin
  fæstermø Guri Jonsdatter hun er bortløben tilfundet at bøde 1 - 12

  ...1
 • Tingbok nr 6 slutter den 3 august 1735 i en alder av 7

Kildehenvisninger

 1. [S630] Orkdal Tingbok nr 6 1728 - 1735.