Lia

3a Bruk og Husmannsplasser

 • Bruk og husmannsplasser:

6a Folketellinger (Pt=S)

 • Jens Ludviksen og Dordj Halvordsdatter er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Lien, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Bersvend Jens*.
  540 Lien
  Qvikne Partip

  1. Jens Ludvigsen
  2. kone Dordi Halvord
  3. søn Bersuend Jensen
  4. datter Lusie Jensd
  5. hos sig haver Ingbor Olsd

  venstre kolonne

  1. Anders Peders Inds. ang 11 aar død NB brgv Indset1
 • Jonas Jensen og Ingri Jonsdatter er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Lien, Rennebu.
  huusplads Brennen

  6. Jonas Jensen
  7. kone Ingri Jonsd

  venstre kolonne

  No 6
  2. Berit Michelsd død brgv Indset1
 • Jens Ludviksen og Dordj Halvordsdatter er oppført i ekstraskatten 1 januar 1766 på Lien, Rennebu.
  Gårdnr:5402
 • Jens Ludviksen og Dordi Rasmusd er oppført i manntallet 1 august 1769 på Lien, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Bersvend Jens*, Ludvig Jensen, Hille Thoresdatter, Jens Ludvigsen og Thore Ludvig*.
  Nr Stilling FornavnFarsnavn Slektsnavn Siv.st/Fam.st. AlderKode GifttYrke Merknad
  1 Jens Ludvigs. 62 7giftt
  2 DordiRasmusd 68 7giftt
  3 Bersvend Jens* b30 4
  4 Kiersten t15 2
  5IndLudvig Jens* Inderst/sønn 35 5giftt
  6kone Helle Inderst h30 4giftt
  7 Jens Ludvig* b31
  8 ThoreLudvig* b113
 • Hille Thoresdatter er oppført i manntallet 1 januar 1815 på Lien, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Lien , Anders Ludvigsen, Kjersten Gundersdatter, Tore Knudss., Eli Eriksdatter, Ane Olsdatter, Ingbor Ereksdatter, Ludvig Anderss., Lisbet Evensdatter, Gunder Torgerss., Sivert Jenss., Ingebor Jensdatter, Ragnhild Eriksdatter, Peder Trondss., Ludvig Jensen, Trond Angrimson Hol, Even Jensen, Jens Ludvigsen, Ole Gunderss., Erek Pederss., Kari Gundersdatter, Thore Jensen, Guri Clemetsdatter og Kari Gundersdatter4
 • Lia er oppført i manntallet 1825 på Lien, Rennebu.
  Gårdsnr     Gardsnavn     Fornavn     Farsnavn     Plass-/slektsnavn     Kjønn     Alder     Siv.stand     Yrke
  540     !!2     Ole     Gunderss.          M     49          
  540     !!2     Ingebor     Jonsd.          K     47          
  540     !!2     Gunder     Olss.          M     73          
  540     !!2     Ane     Olsd.          K     76          
  540     !!2     Ane     Olsd.          K     7          
  540     !!2     Jon     Olss.          M     5          
  540     !!2     Kari     Olsd.          K     3          
  540     !!2     Gunder     Olss.          M     15          
 • Lia er oppført i manntallet 1825 på Lien, Rennebu.
  Gårdsnr     Gardsnavn     Fornavn     Farsnavn     Plass-/slektsnavn     Kjønn     Alder     Siv.stand     Yrke
  540     Lien2     Anders     Ludvigss.          M     54          
  540     Lien2     Guri     Klemetsd.          K     44          
  540     Lien2     Ludvig     Anderss.          M     17          
  540     Lien2     Hille     Thoresd.          K     80          
  540     Lien2     Lucie     Ludvigsd.          K     495
 • Lia er oppført i manntallet 1825 på Lien, Rennebu.
  Gårdsnr     Gardsnavn     Fornavn     Farsnavn     Plass-/slektsnavn     Kjønn     Alder     Siv.stand     Yrke
  540     !!1     Jens     Ludvigss.          M     60          
  540     !!1     Lisbet     Evensd.          K     58          
  540     !!1     Even     Jenss.          M     27          
  540     !!1     Sjur     Jenss.          M     145

Bokreferanser

 • .
  Rennebuboka Bind III side 283

Resten


 • Folketellinger og skifter:

Kildehenvisninger

 1. [S598] Folketelling 1762 for Meldal, Sør-Trøndelag: Side 94.
 2. [S599] Meldal, Ekstraskatten 1766-72: Folio 13b.
 3. [S595] Folketelling 1769 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 53b.
 4. [S16] Folketelling 1815 Rennebu.
 5. [S40] Folketelling 1825 Meldal.