Siur Johansen1

d. circa 1738
 • Den 29 august 1738 ble det holdt skifte på Dahlen, Meldal, hos Randi Olsdatter etter hennes ektemann Siur Johansen imellom igjenlevende enke og deres barn, Johan Sivertsson Fagerli og Marit Sivertsdatter Fagerli. Se gården Fagerlj for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  3Aa04 Folio 195-195b

  Anno 1738 dend 29 Augustij

  Sted: Platzen Dahlen udj Meldahl tinglaug

  Hoveperson: afgangen Siur Johansen

  Arvinger: hans eftterlevende Enche Randie Olsdaatter og deris udj ægteskab tilsammen auflede tvende børn
  1. Johan Siursen gl. 3 aar
  2. Marithe Siursdaatter gl. 3 aar, begge tvillinger

  Vurderingsmænd: Lensmanden Anders Kaldstad og Friderich Ringen

  Sum formue : 39 1 6
  Sum gjeld : 36 1 -
  Igjen å arve: 3 - 6

  Till formynder for begge de u-myndige børn blev beskikket Anders Hilstad


  Skifte etter Siur Johansen, pl. Dahlen, 29.8.1738, Melal:

  Avdød: Siur Johansen
  Enke: Randi Olsd.

  Barn:

  1)     Johan Siursen, 3 aar
  2)     Marithe Siursdatter, 3 aar
  Formynder: Anders Hilstad

  Krav i boet bl.a.:
  Erich Olsen Skiødskifte
  Lars Giøstensen
  Ole Houlichsen1

Kildehenvisninger

 1. [S408] Orkdal Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743: Folio 195 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24703/209
 2. [S36] Nils Lykkja, Meldal Bygdebok Bind 3, Side 311.