Lusi Bergsvendsdatter1

f. 1711, d. 1740

Familie: Jens Ludviksen f. 1707

 • Den 10 april 1741 ble det holdt skifte på Lien, Rennebu, hos Jens Ludviksen etter hans hustru Lusi Bergsvendsdatter imellom igjenlevende enkemann og deres barn, Ludvig Jensen og Bersvend Jens*
  .
  3Aa04 Folio 361b

  Anno 1741 Mandagen den 10de Aprili blev efter foregaa-
  ende lovlig Intimation holden een rigtig Registering og Vurdering till
  paa følgende skifte og deeling paa gaarden Lien udi Renneboe tinglaug
  hos den ærlige og Mandhaftige Dannemand Jens Lodvigsen efter hans avdøde
  huustrue den ærlige Danneqvinde Lusi BergsvendsDaatter imellem be-
  nævnte Enkkemand paa den eene og Deres udi ægteskab tillsammen
  avflede børn nafnlig Lodvig Jensen gammell 6 aar Bergsvend Jensen gl
  ½ aar og Kari JensDaatter gammell 3 aar paa den anden siide. Till
  vurderingsmænd var av Kongelig Maits. foget Seigr. Hans Ibsen op-
  nævnt de tvende ærlige og velagte Dannemænd Steener Schierfven
  og Peder Rønningen som begge mødte og efter ...

  Folio 362b

  Til formyndere for de u-myndige børn blev beskikket de efter loven næst
  føde værge nemlig for Lodvig Jensen og Bergsvend Jensen deres fader den ærlige og
  velagte Dannemand Jens Lodvigsen og for Daatter Kari JensDaatter blev beskikket
  den ærlige og velagte Dannemand Anders Toeset; Ti ..1

Kildehenvisninger

 1. [S408] Orkdal Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743: Folio 361b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24703/1
 2. [S109] Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk, Rennebuboka Bind III, Side 288.