Erich Ewensen Gaarset1

8 Diskusjoner, forum og research

  • Erich Ewensen Gaarset er muligens samme person som Erik Evensen.

Resten

  • I skiftet etter Haldo Rasmusson Ramlo den 14 november 1772 på Ramlo, Rennebu, er I mangel av fød væderhæftig værge, en u-beslægtet mand Erich Ewensen Gaarset beskikket til formynder for Ole Haldoesen.1

Kildehenvisninger

  1. [S410] Orkdal Skiftedesignasjon 1688-1796: Hefte 2 side 10.