Walborg Olsdatter1,2

f. 1670, d. 1753

Familie: Erich Arnesen f. 1669, d. 1738

 • Den 2 mai 1753 ble det holdt skifte på Stor Steen, Meldal, etter Walborg Olsdatter imellom igjenlevende barn, Arne Erichsen, Ole Erichsen Moen, Esten Erichsen, Thore Erichsen, Marite Erichsdatter, Ingeborg Erichsdatter, Bridthe Erichsdatter, Walborg Erichsdatter og Ane Erichsdatter. Se gården Storsten for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  3Aa05 Folio 440-440b

  Anno 1753 Onsdagen Den 2den May

  Sted: Stor Steen, Meldal hos Arn Erichsen

  Avdød: hans moder Walborg OlsDaatter

  Arvinger - hennes 9 barn og barnebarn:

  1. Arn Erichsen, over myndig aars alder, boende paa bemelte gaard Stor Steen
  2. Ole Erichsen, myndig, boende paa gaarden Moen
  3. Esten Erichsen Steigen, nu død, men efterladt sig 7 levende barn
  a. Ole Estensen, 13 år
  b. Erich Estensen, 10 år
  c. Anne Estensdatter, 19 år, ugift
  d. Walborg Estensdatter, 17 år, ugift
  e. Ingeborg Estensdatter, 15 år
  f. Mari Estensdatter, 5 år
  g. Ingeborg Estensdatter, 3 år
  4. Thore Erichsen, myndig, har sit opholdsstæd paa gaarden Steigen
  5. Marithe Erichsdatter, gift og holdende sig paa gaarden Bierchhougen
  6. Ingeborg Erichsdatter, tilforn gift med Erich Jonsen Steigen, begge for lang tid siden ved døden avgangen, men har efterladt sig 4re levende døttre
  a. Kiersti Erichsdatter, 30 år, ugift
  b. Walborg Erichsdatter, gift boende paa een huusmandsplads under gaarden Fagerlien kaldet Dahlen
  c. Anne Erichsdatter, 26 år, ugift
  d. Ingeborg Erichsdatter, 20 år, ugift
  7. Brithe Erichsdatter, Enke, boende paa gaarden Stor Buum
  8. Walborg Erichsdatter, 47 år, ugift
  9. Anne Erichsdatter, gift, boende paa een huusmandsplads under bemelte gaard Stor Steen

  Vurderingsmenn: Erich Andreassen Kalstad og Ellend Arnsen SvartBechen1

2a Body (Pt=N)

6b Folketellinger (Pt=N)

 • Walborg Olsdatter og Erich Arnesen er oppført i manntallet 1 februar 1706 på Storsten, Meldal.
  Pl Pl navn Status Fornavn Gårdsnavn Alder Merknad
  mand. Erich 48
  q Valdborg 36
  b Maret 14
  Ingbor 13
  Beret 11
  Arne? 9
  Olle 7
  Esten 5
  Tore 4
  tf Tosten 34
  Ingbor 347

Kildehenvisninger

 1. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 440 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/1
 2. [S408] Orkdal Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743: Folio 149b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24703/1
 3. [S166] Nils Lykkja, Meldal Bygdebok Bind 4 Gard og ætt II, Side 481.
 4. [S36] Nils Lykkja, Meldal Bygdebok Bind 3, Side 465.
 5. [S36] Nils Lykkja, Meldal Bygdebok Bind 3, Side 466.
 6. [S408] Orkdal Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743: Folio 151b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24703/1
 7. [S594] Folketelling 1706 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 16b.